Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 09/2017/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư bổ sung Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký ngày 15 tháng 9 năm 2009 giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Số hiệu: 09/2017/TB-LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Ca-dắc-xtan Người ký: Phạm Vũ Luận, Ê-Gian-Khô-Dê-Ê-Vich Ca-Dư-Kha-Nốp
Ngày ban hành: 31/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2017/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký ngày 15 tháng 9 năm 2009, ký tại Hà Nội ngày 31 tháng 10 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Nghị định thư theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ





Lê Thị Tuyết Mai

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ

BỔ SUNG HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CA-DẮC-XTAN VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC KÝ NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2009

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan, sau đây gọi là “hai Bên”,

Căn cứ vào Điều 7 của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký ngày 15 tháng 9 năm 2009 (dưới đây gọi là Hiệp định),

Với mục đích mở rộng hơn nữa sự trao đổi trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước,

Đã đồng ý bổ sung vào Hiệp định như sau:

Điều 1

Bổ sung vào Điều 1 những nội dung sau:

“Hai Bên hàng năm trao đổi lưu học sinh trên cơ sở tương đương, số lượng chung ứng viên trao đổi hàng năm của mỗi nước không quá 3 người.

Số lượng và thời gian học tập của lưu học sinh theo chương trình cử nhân được xác định bởi Bên nhận, phù hợp với quy định của nước có cơ sở đào tạo.

Bên nhận miễn cho người được nhận học bổng các chi phí đào tạo và sử dụng công cụ học tập. Chi phí cho việc ở tại ký túc xá sinh viên, học bổng hàng tháng và cấp dịch vụ bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định của nước tiếp nhận lưu học sinh.

Chi phí đi lại hai chiều và chi phí xin cấp thị thực của lưu học sinh Việt Nam do Chính phủ Việt Nam chi trả.

Chi phí đi lại hai chiều và chi phí xin cấp thị thực của lưu học sinh Ca-dắc-xtan do cá nhân lưu học sinh chi trả.

Bên nhận thông báo bng văn bản cho Bên gửi về khả năng tiếp nhận lưu học sinh trước ngày 28 tháng 02 hàng năm.

Bên gửi cung cấp cho Bên nhận danh sách các ứng viên dự kiến gửi đi đào tạo trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.

Bên nhận thông báo cho Bên gửi về kết quả tiếp nhận các ứng viên, cũng như thông báo tên cơ sở đào tạo và thời gian đào tạo trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

Bên gửi thông báo cho Bên nhận không muộn hơn 2 tuần trước khi bắt đầu năm học về ngày đến của người được nhận học bổng”.

Điều 2

Nghị định thư này có hiệu lực theo Điều 9 của Hiệp định.

Làm tại thành phố Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011, thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Ca-dắc và tiếng Nga, các văn bản có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự bất đồng trong việc áp dụng Nghị định thư này, hai Bên lấy văn bản tiếng Nga làm cơ sở.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM





Phạm Vũ Luận
Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA
CA-DẮC-XTAN




Ê-gian-khô-dê-ê-vích
Ca-dư-kha-nốp
Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 09/2017/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư bổ sung Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký ngày 15 tháng 9 năm 2009 giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


222
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37