Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 02/TB-BCT kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Công thương

Số hiệu: 02/TB-BCT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Đức Thịnh
Ngày ban hành: 03/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/TB-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Công Thương đã tiến hành cuộc họp tng kết đánh giá công tác phòng, chng tham nhũng năm 2012, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2013, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Bộ Công Thương chủ trì cuộc họp.

Tham gia cuộc họp có các y viên Ban Chỉ đạo, Tgiúp việc Ban Chđạo phòng chống tham nhũng Bộ Công Thương, đại diện Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ Tchức cán bộ, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Tng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, Tng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.

Sau khi nghe Chánh Thanh tra - Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013, ý kiến phát biu của Thứ trưởng Lê Dương Quang, Thtrưởng Nguyễn Nam Hải, đại diện Đng y Bộ Công Thương, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Tại cuộc họp tng kết này các phát biểu cơ bản nhất trí với Dự tho Báo cáo do Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ trình bày. Tuy nhiên, Báo cáo cần bsung đặc đim tình hình năm 2012 Bộ Công Thương cùng với cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng; kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước đối với Cơ quan Bộ, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ; nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khc phục, nhất là nguyên nhân chủ quan về nhận thức, ý thức trong công tác phòng, chống tham nhũng và kỷ cương kỷ luật trong thi hành công vụ; sự phối hợp chủ động, kịp thời giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng;

2. Về phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2013 chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện Kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); triển khai Luật phòng, chống tham nhũng bổ sung, sửa đổi năm 2012; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc quản lý của chủ sở hữu nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 thuộc Bộ; phi hợp chặt chhoạt động của Thanh tra Bộ với hoạt động tự kiểm tra của các tập đoàn kinh tế, tng công ty, công ty và các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và phát hiện tham nhũng;

3. Về chỉ đạo phòng, chống tham nhũng: Đảng và Nhà nước đã định hướng các lĩnh vực trọng yếu thường phát sinh tham nhũng và các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên đối với từng cơ quan, tchức, đơn vị trong ngành Công Thương phải xác định cụ thể những lĩnh vực về phòng, chống tham nhũng, từ đó đề ra những biện pháp cụ thphòng ngừa tham nhũng;

4. Thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, yêu cầu các tập đoàn kinh tế, tng công ty 91 thuộc Bộ thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng về Bộ theo quy định từ tháng 01 năm 2013.

Thông báo này được phbiến đến Thủ trưởng các đơn vị để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
-
Thanh tra Chính ph;
-
Lãnh đạo Bộ;
-
Đảng ủy Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục, VPB, TTB;
-
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
-
Công đoàn Công Thương Việt Nam;
-
Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty thuộc Bộ;
-
Các Công ty trực thuộc Bộ;
-
Lưu: VT, TTB.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA

Nguyễn
Đức Thịnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 02/TB-BCT kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Công thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.315

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224