Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 81/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2015

Số hiệu: 81/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2015

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 11 năm 2015, tổ chức ngày 27 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2015, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; thu ngân sách nhà nước đạt khá; tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tiếp tục tăng; tỷ giá và thị trường vàng ổn định. Sản xuất công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà tăng trưởng. Sản xuất nông nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có bước phát trin. Tổng cầu và sức mua tăng; khách du lịch quốc tế đến nước ta tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện tăng so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng. Lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quc tế đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Tái cơ cấu kinh tế gắn với đi mới mô hình tăng trưởng chưa đạt yêu cu; sản xut kinh doanh và xuất khẩu của khu vực trong nước còn hạn chế; đời sng của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai còn nhiều khó khăn. Mặt khác, theo dự báo giá dầu thô và một số mặt hàng nông sản của thế giới có xu hướng tiếp tục giảm sẽ tác động tới sản xut, xut khẩu và thu ngân sách nhà nước.

Trong tháng cuối của năm 2015, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ còn lại của năm 2015, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; đồng thời, chuẩn bị tốt việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động điều hành hiệu quả chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá và thanh khoản của nền kinh tế, nht là dịp cui năm. Tích cực mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng gắn với tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đu tư phát trin đã được giao, nhất là các chương trình, dự án ODA và các dự án quan trọng, cấp bách. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị Tiểu ban kinh tế - xã hội, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, trình Bộ Chính trị, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 theo quy định; khẩn trương chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 theo tinh thần lựa chọn một số mục tiêu, nhiệm vụ then chốt để quyết liệt tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, tạo chuyển biến thực sự trong năm 2016.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ; phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, chống gian lận, trốn thuế; kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước năm 2015. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường vốn để huy động tối đa nguồn vốn trong xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là dịp trước Tết Nguyên đán.

- Bộ Công Thương chủ trì, phi hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực; mở rộng thị trường, tập trung khai thác lợi thế xuất khẩu thông qua các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia; đồng thời, chú trọng phát triển thị trường trong nước. Chuẩn bị kế hoạch cung ứng đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Tích cực triển khai công tác chuẩn bị thực thi các Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhất là việc rà soát, điều chỉnh luật pháp, chính sách, cải cách thủ tục hành chính.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển mạnh hình thức chăn nuôi tập trung, quy mô lớn. Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng sử dụng chất cm trong chăn nuôi. Theo dõi sát din biến thời tiết và chủ động phương án phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn...

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chỉ đạo, rà soát, xác định hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo mới. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chính sách tạo việc làm và giảm nghèo bền vững, nhất là đối với người có công với cách mạng, đối tượng chính sách xã hội, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Bộ Y tế đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm quá tải bệnh viện gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; khẩn trương thực hiện, bảo đảm tiến độ ứng dụng tin học hóa tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, phục vụ việc giám định, thanh toán bảo hiểm y tế. Chú trọng các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh, nhất là dịch bệnh có khả năng lây lan cao, diễn biến phức tạp. Phi hợp với các cơ quan chức năng trin khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Bộ Công an tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp cuối năm. Thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và những kết quả đã đạt được để tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường đoàn kết trong Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Các bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, đặc biệt là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định liên quan đến giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016, phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2016. Đồng thời, tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

- Các bộ chủ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình; rà soát 21 chương trình mục tiêu; loại bỏ các nội dung trùng lặp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 01 năm 2016 để làm căn cứ tổng hp Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; y ban Dân tộc khn trương xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn, bao gồm vốn đầu tư và vốn sự nghiệp đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững, trình Thủ tướng Chính phủ đầu tháng 12 năm 2015.

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện việc trả lời bằng văn bản đối với các chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII theo phân công. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

- Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đu tư kinh doanh; thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và vốn nhà nước không cần nắm giữ tại doanh nghiệp; đẩy nhanh việc sắp xếp các nông lâm trường quốc doanh theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị.

2. Về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ quan thuộc Chính phủ

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban hành.

3. Về thời gian phê duyệt quyết định đầu tư các dự án khởi công mới năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương

Chính phủ cho phép các bộ, ngành, địa phương được bố trí vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 cho các dự án khởi công mới có quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 3 năm 2016; việc bố trí vốn cho các dự án khởi công mới được thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại Luật đầu tư công và Nghị quyết số 101/2015/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định.

4. Về Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Chính phủ thống nhất Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg;
Tổng thư ký HĐGDQG; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
Công báo; TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 81/NQ-CP

Ha Noi, December 02, 2015

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING - NOVEMBER 2015

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Decree No. 08/2012/ND-CP of the Government dated February 16, 2012 promulgating the working regulation of the Government;

Based on the discussion of the Cabinet members and the conclusion of the Prime Minister at the Government’s regular meeting in November 2015 held on November 27, 2015,

RESOLVES:

1. Regarding the socio-economic performance in November and the first 11 months of 2015, the implementation of the Resolution No. 01/NQ-CP dated January 03, 2015 of the Government

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

However, the country still faces many difficulties and challenges: Economic restructuring associated with renovation of growth model have not met expectation; domestic companies show limited production and export capacity; life of a part of the people, especially in remote and disaster-hit areas remains hard. On the other hand, it is forecast that prices of crude oil and some agricultural commodities may continue downward trend, generating impacts on production, exports and state revenues.

In the last month of 2015, the Government requests ministries, agencies and localities to continue promotin g the achievements, taking advantages of favorable conditions, actively overcoming difficulties; implement drastically, comprehensively and effectively remaining tasks of 2015, strive to achieve and outperform the targets figured out in the 2015 socio-economic development plan; while, at the same time, get ready for the deployment of socio- economic development tasks in 2016, focusing on the following key tasks:

- The State Bank of Viet Nam shall continue to closely monitor market developments, actively and effectively manage monetary policy in close coordination with fiscal policy, ensure stability of monetary market, exchange rate, and the liquidity of the economy, especially during the year-end. Actively expand and improve credit quality associated with enhancement of strict inspection and control of priority areas.

- The Ministry of Planning and Investment shall lead and coordinate with other ministries, agencies and localities to comprehensively implement solutions to mobilize all social resources for development investment; accelerate the disbursement of approved development funds, especially ODA programs and projects and other important and urgent projects; lead and coordinate with the Government Office, relevant ministries and agencies to collect comments at the socio-economic subcommittee meeting, to finalize the socio-economic report for the 5-year period 2016 - 2020, submit to the Political Bureau and the 13th Plenum of the Party Central Committee as planned; quickly develop a draft Resolution of the Government on major tasks and solutions guiding the implementation of the socio-economic development plan and budget estimates in 2016, which clearly defines some key objectives and tasks for intensified efforts in order to create substantial changes in 2016.

- The Ministry of Finance shall lead and coordinate with other ministries, agencies and localities to continue solutions on State revenue management and tax debt collection; coordinate with the Ministry of Public Security in directing functional forces to boost the inspection, handling and combat against tax fraud and tax evasion; control spending in a tight and sparing manner, ensuring the state budget balance in 2015; implement synchronous measures to spur capital market development in order to fully mobilize capital resources from the society; work closely with the functional forces to enhance the prevention and combat against smuggling and commercial fraud, counterfeit and shoddy goods, especially before the Lunar New Year.

- The Ministry of Industry and Trade shall lead and coordinate with other ministries, agencies and localities to strengthen the implementation of measures to accelerate the export of goods of strength; expand markets, focus on exploiting advantages generated by the free trade agreements that Viet Nam has joined while developing the domestic market; prepare a plan to ensure adequate goods supply during the year-end and the Lunar New Year holiday; actively carry out preparations for the realization of the Viet Nam-EU Free Trade Agreement with and the Trans-Pacific Partnership (TPP), especially the review and adjustment of regulations, policies and reform of administrative procedures.

- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall focus on boosting the restructuring of the agricultural sector associated with building new countryside, developing centralized and large-scale husbandry; strengthen coordination, inspection and resolute handling of cases using banned substances in animal husbandry; closely monitor weather changes and develop proactive plans to prevent drought, salinity intrusion, etc.

- The Ministry of Labor-Invalids and Social Affairs shall quickly direct, review and identify poor and near poor households according to the new poverty benchmark; effectively implement policies on social security, social welfare, job creation, and sustainable poverty reduction, especially for people with meritorious services to the revolution, social policy target subjects, and residents in remote and ethnic minority areas.

- The Ministry of Health shall beef up the deployment of solutions to reduce hospital overload associated with improving the quality of healthcare; urgently implement and ensure progress of computerization in medical facilities across the country in service of the assessment and payment of health insurance; focus on disease prevention measures, particularly diseases which are highly contagious; coordinate with relevant agencies to take drastic measures to ensure food safety.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Ministry of Information and Communications shall direct to enhance the communication and dissemination of orientations and guidelines of the Party, laws and policies of the State, direction and administration measures of the Government and the achieved results to create social consensus, strengthen the solidarity, and promote socio-economic development.

- Ministries, agencies and localities, according to their assigned functions and tasks shall effectively implement the Resolutions of the 10th session of the 13th National Assembly, especially the Resolution on socio-economic development plan and State budget estimates in 2016; quickly complete and submit to the Prime Minister for issuance of decisions related to the assignment of socio-economic targets in 2016 and the allocation of development investment capital from State budget plan in 2016; at the same time, review and evaluate the implementation of the Resolution No. 01/NQ-CP dated January 03, 2015 by the Government, and send to the Ministry of Planning and Investment to report to the Government.

- Line ministries of National Target Programs shall urgently implement the Resolution No. 100/2015/QH13 dated November 12, 2015 of the National Assembly approving the investment policy of National Target Programs in the period 2016 – 2020; complete the feasibility study reports of the programs; review 21 target programs and remove contents overlapping with the National Target Program on building new countryside and the National Target Program on sustainable poverty reduction and report to the Prime Minister for approval in January 2016. This will serve as basis for synthesis of the medium-term public investment in the period 2016–2020. Ministries, including the Ministry of Agriculture and Rural Development; Ministry of Labor-Invalids and Social Affairs; Committee for Ethnic Minority Affairs shall expeditiously develop capital allocation principles, criteria and norms, including investment capital for the National Target Program on building new countryside and the National Target Program on sustainable poverty reduction, then submit to the Prime Minister in early December 2015.

- Ministers, heads of ministerial-level agencies shall promptly finalize the written feedbacks to questions raised by lawmakers at the 10th session of the 13th National Assembly as assigned. The Government Office shall monitor and accelerate the implementation.

- Ministries, agencies and localities shall continue accelerating administrative reform, especially administra tive procedures; improving the investment and business environment; performing restructuring of the economy, focusing on equitization of State-owned enterprises, divestment from non-core business lines and enterprises in which the State does not necessarily hold stakes; speeding up the reorganization of state agro-forest farms according to the Resolution No. 30-NQ/TW dated March 12, 2014 of the Political Bureau.

2. Regarding the draft Decree of the Government specifying agencies under the Government

The Ministry of Home Affairs is assigned to lead and collaborate with the Ministry of Justice, the Government Office and relevant ministries and agencies to collect opinions of the Cabinet members at the meeting to complete the draft Decree and submit to the Government for issuance.

3. Regarding deadline to approve investment decisions for newly started projects in 2016 by ministries, agencies and localities

The Government allows ministries, agencies and localities to arrange their investment capital in 2016 on ne wly started projects which have received investment decisions before March 31, 2016; the allocation of capital to newly started projects shall be done in order of priority specified in the Law on Public Investment and the Resolution No. 101/2015/QH13 dated November 14, 2015 of the National Assembly on allocation of central budget in 2016.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Regarding the five-year socio-economic plan and the Medium-term plan on public investment between 2016 and 2020

The Ministry of Planning and Investment is assigned to instruct other ministries, agencies and localities to implement the relevant Conclusions of the Political Bureau, Resolutions of the National Assembly and Directives of the Prime Minister.

5. Regarding the structural framework of the national education system

The Government agrees with the structural framework of the national education system proposed by the Ministry of Education and Training.

The Ministry of Education and Training is assigned to lead and coordinate with the Ministry of Labor -Invalids and Social Affairs, Ministry of Health, Government Office and other relevant ministries and agencies to collect comments of Cabinet members and complete the structural framework, and submit to the Prime Minister for signing./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Resolution No. 81/NQ-CP dated December 02, 2015, The Government’s regular meeting - November 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.575

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!