Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 79/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 2015

Số hiệu: 79/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 79/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 10 NĂM 2015

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 ca Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 10 năm 2015, tchức ngày 29 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2015, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp; dư nợ tín dụng tăng khá; nợ xấu giảm; thị trường ngoại hối ổn định. Các ngành kinh tế phục hồi tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng khá. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định. Tổng cầu và sức mua được cải thiện. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện tăng cao so với cùng kỳ. Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia được cải thiện. Phát triển doanh nghiệp chuyển biến tốt. Các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh triển khai. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được tăng cường. Công tác hội nhập quốc tế đạt kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng nhưng chậm do tác động ca hạn hán và giá cả, thị trường tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chiến lược giảm; xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước còn thấp; cân đối thu chi ngân sách khó khăn; hoạt động sn xut, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhcòn nhiều khó khăn; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn khó khăn; tình hình cháy, nổ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã đề ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ti Nghquyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp điều hành kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016, Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát thị trường, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, tỷ giá; phối hp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm an toàn hệ thống.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2016 để bảo đảm giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đu tư công đúng thời gian quy định theo các Nghị quyết của Quốc hội. Sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, khẩn trương hoàn chỉnh phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội thông qua.

- Bộ Tài chính tăng cường chđạo hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm; đẩy mạnh công tác quản lý thu, tập trung xử lý nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ chi tiêu ngân sách nhà nước để bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước. Chủ trì, phối hp vi Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh giá khí trong bao tiêu trong tháng 11 năm 2015. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nợ công. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chng buôn lậu và gian lận thương mại.

- Bộ Công Thương chtrì, phối hợp vi các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa trong dịp cui năm. Đy mạnh tuyên truyền các nội dung cam kết của các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam với các đi tác. Tích cực phi hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện để triển khai ký kết, phê chuẩn các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục chđạo triển khai các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng hạn hán và vùng sản xuất lúa kém hiệu quả. Theo dõi, chỉ đạo phòng chống thiên tai, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, ngập úng vụ Đông Xuân 2015 - 2016. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, vật tư nông nghiệp, ngăn chặn tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối với lao động nông thôn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến giảm nghèo bền vững.

- Bộ Y tế tiếp tc chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương. Tăng cường công tác y tế dự phòng, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc miễn thị thực cho khách du lịch của một số nước đi theo chuyến du lịch (tour) qua các công ty du lịch lữ hành.

- Bộ Giao thông vận tải chđạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông quan trọng. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe ô tô. Phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương kiểm soát tốt việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải ô tô.

- Bộ Công an chỉ đạo triển khai các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chđạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chđạo, điều hành của Chính phủ, về Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường các biện pháp quản lý, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai sự thật, bịa đặt ảnh hưởng xấu đến dư luận.

- Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phđiện t; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2015 theo Quy chế làm việc của Chính phủ. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương tổ chức tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8288/VPCP-TH ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và năm 2016

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo phương án cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 trình y ban Thường vụ Quốc hội, trong đó giải trình cụ thể một số nội dung sau:

- Về việc xử lý số hụt thu ngân sách trung ương năm 2015 do tác động của yếu tố giá dầu thô, đề xuất phương án cụ thể bù đắp hụt thu trên cơ sở tăng cường công tác quản lý thu, xử lý thu hồi nợ đọng.

- Ưu tiên cân đối kinh phí để đảm bảo thực hiện điều chỉnh chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trong dự toán và điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2016.

- Về dự toán chi cải cách tiền lương: Do khó khăn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 nên chưa cân đối được nguồn để thực hiện ci cách tiền lương. Trước mắt, thực hiện phương án tiền lương như Chính phủ đã trình Quốc hội. Trên cơ sở rà soát, cân đối nguồn qua kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015 và khả năng thu ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội việc thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

- Vviệc phát hành trái phiếu: Báo cáo, giải trình về yêu cầu đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước và những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế với kỳ hạn dài để cơ cấu lại một số khoản đã vay bằng ngoại tệ và nội tệ trong năm 2015 - 2016.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ giải trình báo cáo với các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội.

3. Về điều chỉnh tổng mức vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia và rà soát 21 chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan rà soát báo cáo Quốc hội cho thực hiện:

- Tăng tổng mức vốn ngân sách trung ương thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững bng 5 lần kế hoạch năm 2015 đã giao cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 (không bao gồm phần kinh phí chi cho các nhiệm vụ đã giao các bộ, ngành trung ương thực hiện mua sắm tập trung) và tăng thêm khoảng 20%. Số vốn tăng thêm được bố trí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn thu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập trung cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Không cắt giảm các mục tiêu, nhiệm vụ của 21 chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 đã được y ban Thường vụ Quốc hội thông qua để bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong các ngành, lĩnh vực, địa phương cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ giải trình báo cáo Quốc hội các nội dung nêu trên.

4. Về đề xuất đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội

Chính phủ thống nhất đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Quốc hội tiếp tục cho phép thực hiện Điểm 5, Mục III của Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội đến khi các luật liên quan được sửa đổi có hiệu lực.

5. Về đề xuất nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016

Chính phủ thống nhất đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thời gian nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016 từ ngày 06 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 14 tháng 02 năm 2016 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 07 tháng Giêng năm Bính Thân), trong đó từ ngày 07 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 11 tháng 02 năm 2016 là các ngày nghỉ Tết, còn lại là các ngày nghỉ hằng tuần.

Giao Bộ lao đng - Thương binh và Xã hội hưng dẫn cụ thể thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức; các cơ quan đơn vị bố trí trc hợp lý để giải quyết công việc trong đợt nghỉ Tết, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu ca nhân dân.

6. Về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về các tiêu chí và mức chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

7. Về tỷ giá ngoại tệ tính thuế trong giá cơ sở mặt hàng xăng, dầu

Chính phủ thống nhất với đề nghị ca Bộ Tài chính về việc xác định tỷ giá tính thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở các mặt hàng xăng, dầu theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ; thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 năm 2015. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện.

8. Về Quỹ phòng, chống tội phạm

Chính phủ thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ phòng, chng tội phạm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2016.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

9. Về dự án Pháp lệnh quản lý thị trường

Giao Bộ Công Thương chủ t, phi hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chnh lý, hoàn thiện dự án Pháp lệnh quản lý thị trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình y ban Thường vụ Quốc hội.

10. Về dự án Luật cảnh vệ

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật cảnh vệ. Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phtrình Quốc hội./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thtướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Vin Kim sát nhân dân ti cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủ
y ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý ca TTgCP và các PTTg; Tổng thư ký HĐGDQG; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 79/NQ-CP

Ha Noi, November 04, 2015

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING - OCTOBER 2015

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Decree No. 08/2012/ND-CP of the Government dated February 16, 2012 promulgating the working regulation of the Government;

Based on the discussion of the Cabinet’s members and the conclusion of the Prime Minister at the Government’s regular meeting in October 2015 held on October 29, 2015,

RESOLVES:

1. Regarding the socio-economic performance in October and the first 10 months of 2015; the implementation of the Resolution No. 01/NQ-CP dated January 03, 2015 of the Government

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

On the other hand, the economy still faces a number of difficulties and challenges: Agricultural production increased at slow pace due to the impact of drought and price hike; market demand of some strategic agricultural commodities reduced; exports by domestic business remained low; it was difficult to maintain fiscal balance; domestic enterprises, especially small and medium enterprises encountered many difficulties; life of a part of the people, especially people in remote areas with ethnic minorities, still faced many difficulties; occurrence of fire and explosions observed complicated development.

To accomplish the objectives and tasks set out in the socio-economic development plan in 2015, the Government requests ministries, agencies and localities to implement drastically, comprehensively and effectively tasks and measures enshrined in the Resolution No. 01/NQ-CP on tasks on and solutions to socio-economic governance and state budget plan of 2015, the Resolution No. 19/NQ-CP on key tasks and measures to continue improving business environment and enhancing national competitiveness in two years 2015 - 2016, the Resolution No. 36a/NQ-CP on e-government and the Resolutions of the Government’s regular meetings; in particular, focusing on the implementation of the following key tasks:

- The State Bank of Viet Nam shall closely monitor the market; operate synchronously monetary policy tools to ensure stable monetary and foreign exchange markets; closely coordinate with fiscal policy to ensure major balances of the economy; assure systematical safety.

- The Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance shall coordinate with ministries, agencies and localities to develop detailed allocation plan of the State budget and public investment plan in 2016 to ensure on time delivery of socio-economic development plan, State budget and public investment plan as specified in resolutions of the National Assembly. After the investment policy for national target programs has been approved by the National Assembly, the two ministries shall expeditiously finalize a detailed allocation plan for the Medium- term Public Investment Scheme in five years 2016 - 2020, and report to the Prime Minister before submitting to the National Assembly for approval.

- The Ministry of Finance shall strengthen direction for completion of state budgetary and financial tasks in the last months of the year; promote management of tax collection, concentrating on handling tax debts; strictly control expenditures to ensure balance in state budget revenues. The ministry shall lead and coordinate with the Ministry of Industry and Trade to submit to the Prime Minister a plan to adjust gas prices under off-take agreement in November 2015; enhance the inspection, monitoring and improvement of utilization efficiency of loans; synchronously implement solutions on public debt management; lead and coordinate with other ministries, competent agencies to implement drastically measures to prevent and combat smuggling and trade fraud.

- The Ministry of Industry and Trade shall lead and collaborate with other ministries, agencies and localities to strengthen market management, ensuring supply and demand balance of goods at the end of the year; promote dissemination of commitment contents of free trade agreements between Viet Nam and its partners; actively coordinate with other relevant ministries and agencies to make preparation for signing and ratification of the Viet Nam-EU Free Trade Agreement, and the Trans-Pacific Partnership (TPP).

- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall promote restructuring of the agricultural sector; continue to direct the implementation of measures to restructure crops structure in drought-hit and ineffective rice cultivation areas; monitor and direct disaster prevention, proactively implement solutions to prevent drought and water logging in Winter-Spring season of 2015 – 2016; strictly control the quality of agricultural products and supplies, prevent use of prohibited substances in animal husbandry.

- The Ministry of Labor-Invalids and Social Affairs shall effectively direct the implementation of policies on social security, social welfare and job training, job creation, especially for rural workers, people in remote areas and ethnic minorities, and areas affected by natural disasters; coordinate with other ministries, agencies and localities to continue to review, amend and supplement policies related to sustainable poverty reduction.

- The Ministry of Health shall continue to focus on improving the quality of health care services; reduce overcrowding in central hospitals; strengthen preventive health services, promote dissemination and communication of preventive measures against epidemics; promote food safety practices; expeditiously complete and promulgate a joint circular consolidating prices of medical services and health insurance among hospitals of the same level nationwide.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ministry of Transport shall direct to accelerate the construction of key traffic works; coordinate with localities to direct competent agencies to strengthen the control of car loads; coordinate with the Ministry of Finance and localities to control the declaration and listing of car freight rates.

- The Ministry of Public Security shall direct the implementation of solutions to fight, prevent and control crime, maintain political security, social order and safety; strengthen assurance of traffic order and safety.

- The Ministry of Information and Communications shall direct the effective dissemination of guidelines and policies of the Party, the State, the direction and administration of the Government, the National Party Congress at all levels to ensure consensus among the people; strengthen management measures to timely prevent and strictly handle dissemination of false information which causes adverse effect on public opinion.

- Ministries, agencies and localities shall continue to strengthen the implementation of measures to solve problems, improve business investment climate; mobilize resources for development investment; focus on drastically and synchronously directing solutions to implement the strategic breakthroughs, economic restructuring and innovation of growth model; promote administrative reform associated with measures to support the application of information technology, e-government development; review the direction and administration and progress of the work program in 2015 under the working regulations of the Government. Ministers, heads of ministerial-level agencies, and Government agencies shall expeditiously review and evaluate works in the 2011 – 2016 term according to the direction of the Prime Minister in Official Dispatch No. 8288/VPCP-TH dated October 12, 2015 of the Government Office.

2. Regarding the State budget plan in 2015 and 2016

The Ministry of Finance shall lead and collaborate with the Ministry of Planning and Investment to collect comments from the Cabinet members, complete a report on the state budget balance in 2016 and submit to the National Assembly Standing Committee, in which the following contents must be specified:

- Regarding handling of revenue shortage in the central budget in 2015 caused by the impact of crude oil price, propose specific plans to offset the revenue shortage through strengthening collection management and handling of debts.

- Prioritize funding of the 2016 state budget plan to ensure the implementation of poverty benchmark adjustment in the 2016-2020 period.

- Regarding expenditure estimates for wage reform: Due to budget constraint in 2016, it is impossible to allocate resources to implement wage reform. In short term, the salary plan proposed by the Government to the National Assembly shall be implemented. On the basis of reviewing and balancing state budget revenues in 2015 and possible budget revenues in 2016, the Government shall report to the National Assembly on wage reform for officials and public servants at the 11th session of the 13th National Assembly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Finance, authorized by the Prime Minister, shall represent the Government to explain the report to the National Assembly and its affiliated agencies.

3. Regarding adjustment of the total central budget for the period 2016-2020 to implement 02 national target programs and review 21 target programs in the 2016-2020 period Ministry of Planning and Investment shall lead and collaborate with the Ministry of Finance and other relevant ministries and agencies to review and report to the National Assembly for the implementation of:

- Increase in the total central budget to implement the 02 national target programs on new rural area construction and sustainable poverty reduction by 5 times the 2015 plan which has been allocated to national target programs for the 2011-2015 period (excluding funding for the assigned tasks of central ministries and agencies on centralized procurement) and increase by approximately 20%. The additional budget shall be taken from government bond capital and resources resulted from equitization and divestment of state budget, focusing on the national target program on new rural area construction.

- Not to cut down objectives and tasks of the 21 target programs in the period 2016-2020 approved by the National Assembly Standing Committee to ensure the achievement of objectives of socio-economic development, national defense and security in specific sectors, fields and localities.

The Minister of Planning and Investment, authorized by the Prime Minister, shall represent the Government to report the aforesaid contents to the National Assembly.

4. Regarding the proposal to take drug addicts without stable residence to social rehabilitation centers

The Government agrees with the proposal of the Ministry of Labor-Invalids and Social Affairs to continue to take drug addicts without stable residence to social rehabilitation centers.

The Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs shall be responsible for leading and collaborating with the Ministry of Justice and other relevant ministries and agencies to report to the National Assembly to continue the implementation of Point 5, Section III of the Resolution No. 77/2014/QH13 dated November 10, 2014 of the National Assembly until the relevant legislation is amended and takes effect.

5. Regarding the proposed Tet holiday schedule in 2016

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Labor-Invalids and Social Affairs shall be responsible for providing specific instructions to officials and public servants; agencies and units shall arrange appropriate work shifts during the Tet holiday.

6. Regarding multidimensional poverty line applied to the period 2016-2020

The Government agrees with the proposal of the Ministry of Labor-Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance on the multidimensional criteria and benchmark applied to the period 2016-2020.

The Ministry of Labor-Invalids and Social Affairs shall be responsible for collecting comments from the Cabinet members, and completing a draft Decision approving the multidimensional poverty line applied between 2016 and 2020, and submit to the Prime Minister for signing.

7. Regarding the taxable exchange rate in base price of gasoline and oil

The Government agrees with the proposal of the Ministry of Finance on the determination of import tax and special consumption tax in base price of gasoline and oil as stipulated in the Decree No. 08/2015/ND-CP dated January 21, 2015 and Decree No. 12/2015/ND-CP dated February 12, 2015 of the Government; implementation period shall begin from December 01, 2015. The Ministry of Finance is assigned to lead and coordinate with the Ministry of Industry and Trade to guide the implementation.

8. Regarding Crime Prevention Fund

The Government agrees to maintain the operation of the Crime Prevention Fund under the Decision No. 47/2012/QD-TTg dated November 1, 2012 of the Prime Minister until the end of 2016.

The Ministry of Public Security is assigned to lead and collaborate with the Ministry of Finance, Ministry of Justice and other relevant ministries and agencies to study and propose funding mechanism for crime prevention in conformity with legal regulations on the state budget, and report to competent authorities for consideration and decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Industry and Trade is assigned to lead and collaborate with the Ministry of Justice, the Government Office, other relevant ministries and agencies to collect comments from the Cabinet members, revise and complete the Ordinance project on market management and report to the Prime Minister before submitting to the National Assembly Standing Committee.

10. Regarding the Law on Guard

The Ministry of Public Security is assigned to coordinate with the Ministry of Justice, the Government Office and relevant agencies to collect comments from the Cabinet’s members, revise and complete the Law on Guard. The Minister of Public Security, authorized by the Prime Minister, shall represent the Government to report to the National Assembly./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Resolution No. 79/NQ-CP dated November 04, 2015, The Government’s regular meeting - October 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!