Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 25/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 25/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2015

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 3 năm 2015, tổ chức ngày 01 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2015, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; tình hình thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính phủ, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và Chương trình công tác của Chính phủ quý I; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng quý I; công tác cải cách hành chính quý I; tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý I năm 2015

Chính phủ thống nhất đánh giá: Các bộ, cơ quan, địa phương, các đoàn thể, Nhân dân và doanh nghiệp đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt, nỗ lực triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm. Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2015 tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp. Tăng trưởng tín dụng đạt kết quả tích cực; tỷ giá, thị trường ngoại hối cơ bản ổn định. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng; nhập khẩu bảo đảm nhu cầu về nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và gia công chế biến hàng xuất khẩu. Tăng trưởng GDP quý I đạt 6,03%, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây; khu vực công nghiệp, nhất là công nghiệp dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt tốc độ tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; khu vực dịch vụ tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiếp tục tăng. Tiến độ thu nội địa đạt cao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện tăng cao hơn cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi đạt khá; thu hút vốn FDI có những chuyển biến tích cực. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được triển khai có hiệu quả, nhất là đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, việc làm, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng đạt kết quả. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, có chuyển biến rõ rệt, nhất là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định. Các hoạt động quan trọng của cơ quan, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự kiện quốc tế tổ chức tại Việt Nam được bảo đảm an ninh, an toàn. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Giá dầu thế giới giảm và khó dự báo ảnh hưởng đến kế hoạch thu ngân sách và cán cân thương mại nước ta. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, đặc biệt ở miền Trung và Tây Nguyên ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng. Thị trường tiêu thụ nông sản còn khó khăn. Tăng trưởng khu vực dịch vụ và nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt thấp hơn cùng kỳ. Xuất khẩu tuy vẫn tăng trưởng nhưng tỷ lệ thấp hơn cùng kỳ các năm trước và thấp hơn chỉ tiêu đặt ra, dẫn đến nhập siêu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành chưa đạt yêu cầu. Môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của nền kinh tế tuy có cải thiện nhưng còn thấp. Cải cách thủ tục hành chính chuyển biến nhưng chưa đồng bộ. Việc làm, thu nhập và đời sống một bộ phận dân cư vẫn còn khó khăn. Tình hình tội phạm diễn ra phức tạp. Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để. Việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành có nơi còn chậm, thiếu quyết liệt.

Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 1-1,5%/năm bằng biện pháp thị trường. Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Điều hành tỷ giá phải hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, chú ý tác động của tỷ giá đến xuất khẩu, nhập khẩu, lạm phát, nợ công. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi sát tình hình kinh tế thế giới, kịp thời phân tích những tác động để có phản ứng chính sách hiệu quả. Thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư trong xã hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA, FDI, PPP, trong đó chú trọng tháo gỡ khó khăn về vốn đối ứng. Chỉ đạo, đôn đốc việc nghiệm thu, hoàn tất các thủ tục để thanh, quyết toán công trình, hạn chế tối đa nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả, nhất là các mặt hàng do nhà nước quản lý giá theo cơ chế thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; dự báo tình hình, nhất là giá dầu thế giới để có phương án điều hành chủ động. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi trốn thuế, chuyển giá, gây thất thu thuế. Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện kế hoạch trả nợ của các cấp ngân sách theo dự toán. Chú trọng tái cơ cấu thị trường chứng khoán và bảo hiểm, nâng cao vai trò của các thị trường này trong việc huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển. Chủ trì, phối hợp Bộ, cơ quan liên quan ưu tiên bố trí tăng ngân sách chi thường xuyên để thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; có mục chi riêng đối với lĩnh vực công nghệ thông tin trong mục lục ngân sách nhà nước. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu giải pháp về thuế phù hợp với lộ trình cắt giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo các cam kết quốc tế để đồng thời vừa đạt mục tiêu hội nhập sâu về kinh tế, vừa góp phần bảo vệ, đẩy mạnh sản xuất trong nước. Phát huy vai trò cơ quan thường trực, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Bộ Công Thương triển khai mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản; khẩn trương trao đổi với đối tác Trung Quốc về khả năng đàm phán Hiệp định xuất khẩu gạo sang thị trường này. Khai thác có hiệu quả các lợi thế trong các Hiệp định thương mại, Hiệp định thương mại tự do, cam kết quốc tế và của Cộng đồng kinh tế ASEAN. Kích thích tiêu dùng nội địa, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường việc ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả. Nắm tình hình hạn hán ở miền Trung và Tây Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án hỗ trợ nông dân. Rà soát, điều chỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển thủy sản. Theo dõi sát, chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Chủ động tham gia hợp tác với các nước xuất khẩu cao su, cà phê. Tích cực triển khai chính sách phát triển rừng gắn với cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao và các Bộ, cơ quan liên quan, các hiệp hội doanh nghiệp xây dựng một số đề án đẩy mạnh thương mại và đầu tư song phương với một số nước là đối tác chiến lược, báo cáo Chính phủ.

- Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm; triển khai thực hiện Công điện số 433/CĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2015. Khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đưa dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) vào danh mục vốn vay tài khóa 2016.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nhất là hoạt động biểu diễn, trình diễn, tổ chức cuộc thi liên quan đến hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; thực hiện và chịu trách nhiệm về việc cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế tổ chức tại Việt Nam theo thủ tục và điều kiện được quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ. Chú trọng xây dựng, quảng bá sản phẩm, thương hiệu du lịch Việt Nam đến với thế giới; củng cố thị trường truyền thống, xúc tiến mở rộng các thị trường mới; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch; phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, sửa đổi các các cơ chế chính sách theo hướng tạo thuận lợi nhất để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

- Bộ Y tế tập trung thực hiện các giải pháp giảm quá tải bệnh viện gắn với tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật y học, nâng cao năng lực khám và điều trị cho các cơ sở y tế; tăng cường y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa chương trình tín dụng học sinh, sinh viên.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; nắm tình hình đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hộ nghèo, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai để có chính sách hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng thiếu đói. Tăng cường quản lý về an toàn lao động, thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm đối với người lao động. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương trình Chính phủ xem xét dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp, trong đó giải trình rõ các phương án phân công cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức theo kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Các Bộ, cơ quan, địa phương tích cực triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Đẩy mạnh việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong cung cấp dịch vụ công; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

- Thanh tra Chính phủ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng thanh tra, khẩn trương có kết luận các cuộc thanh tra sau khi kết thúc; tăng cường xử lý sau thanh tra; chú trọng thanh tra các lĩnh vực: dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch. Các Bộ, cơ quan tăng cường chức năng thanh tra chuyên ngành. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước thực hiện tốt Luật tiếp công dân gắn với tổ chức đối thoại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài.

- Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tăng cường công tác nắm tình hình; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, chủ động phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, xử lý tình huống liên quan đến an ninh trật tự. Chỉ đạo Tập đoàn viễn thông Quân đội khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân cư và phát triển các dịch vụ hành chính công.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình công tác, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tích cực chuẩn bị các đề án theo kế hoạch, trình đúng tiến độ, đặc biệt quan tâm đến các đề án trình Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các dự án luật trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII; tập trung tích cực thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhất là việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản.

- Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ kết luận của Bộ Chính trị về đề án quy hoạch báo chí và phương án sắp xếp báo chí do Bộ đã xây dựng và trình, khẩn trương làm việc và hướng dẫn các Bộ, cơ quan chủ quản báo chí có phương án sắp xếp phù hợp. Đồng thời chủ động sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc Bộ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao đề xuất nội dung tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, báo cáo Bộ Chính trị.

- Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức phân công hợp lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực giải quyết công việc trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2015, nhất là đối với những công việc liên quan đến Nhân dân, doanh nghiệp và khách quốc tế; bảo đảm các giao dịch thương mại, tài chính, ngân hàng không bị gián đoạn do kỳ nghỉ nhiều ngày.

2. Về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014 và triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

Giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014 và triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

3. Về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013

Giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

4. Về bảo hiểm xã hội một lần

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ nhất trí kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 theo hướng: nếu người lao động chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì được quyền lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần như quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động.

Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kiến nghị Quốc hội trước khi Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực.

5. Về Báo cáo tiếp thu, giải trình một số vấn đề của dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

6. Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi phạm quy định về an toàn giao thông, nhất là các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông.

Chính phủ thống nhất tạm thời chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô chở hàng hóa được quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ.

Chính phủ đồng ý về nguyên tắc đối với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường các biện pháp quản lý, các chế tài xử phạt và biện pháp ngăn chặn đủ mạnh để bảo đảm tính răn đe. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế hai Nghị định trên theo trình tự thủ tục rút gọn.

7. Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chính phủ thống nhất bổ sung lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham gia Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg; Tổng thư ký HĐGDQG; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).KhT

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 25/NQ-CP

Ha Noi, April 05, 2015

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING – MARCH 2015

GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Government’s Decree 08/2012/ND-CP, dated February 16, 2012 promulgating the Working regulation of the Government;

Based on the discussions among the Cabinet members and the conclusion of the Prime Minister at the Government’s regular meeting held on March 3, 2015.

RESOLOVES:

1. Regarding reports: Socio-economic situation in March and in the first quarter of 2015, the implementation of Resolution 01/NQ-CP dated January 3, 2015 of the Government on major tasks and solutions guiding the realization of the Plan for socio-economic development and State budget estimates for 2015; the implementation of Government’s resolutions, assignments delegated by the Government and the Prime Minister, and the Government’s working program; the settlement of complaints and denunciations and anti-corruption, administrative reform, the implementation of the Government’s law and ordinance building program and promulgation of legal documents guiding the realization of laws and ordinances in the first quarter of 2015.

The Government unanimously agreed: Ministries, agencies, localities, mass organizations, people and enterprises quickly and seriously grasped and endeavored to implement resolutions adopted by the Party Central Committee, the National Assembly, and the Government regarding socio-economic development by introducing concrete measures right from the beginning of the year. As a result, the first quarter witnessed positive changes in almost all fields with stable macro-economy, tamed inflation, slight increase in consumer price index, encouraging credit growth, stable exchange rate and foreign currency market, exports maintaining growth momentum. The GDP expanded 6.03% between January and March, the highest rate compared to the same period of the recent five years; industrial sector, especially oil and gas, processing, manufacturing posted robust growth; agricultural production continued expansion, service sector grew fairly and total retail sales of goods and services was on the rise. Domestic revenues were high. Total disbursed investment capital volume was higher against the same period of the previous year, disbursement of official development assistance and preferential loans was encouraging, foreign direct investment inflow saw positive progress. Social security and welfare policies were deployed effectively to support beneficiaries, especially people with meritorious services to the revolution, poor households, residents in remote and disadvantageous areas. With much attention, progress was achieved in such areas like public healthcare, education-training, job creation, science and technology, culture, sports, environmental protection, and response to climate change, settlement of complaints and denunciations and anti-corruption. Administrative reform was strengthened, yielding real changes, especially in tax, customs and insurance. National defense and security was enhanced, national sovereignty was maintained, political and social environment was stable. Major activities of Party and State agencies and leaders and international events took place safely. Traffic accidents fell in all three criteria thanks to drastic measures. Diplomatic activities and international integration were accelerated.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Resolution No. 25/NQ-CP ngày 05/04/2015 dated April 05, 2015, The Government’s regular meeting – March 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.781

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.244.170