Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 268-NV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Ung Văn Khiêm
Ngày ban hành: 22/05/1969 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 268-NV

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1969

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI XÃ VÀ HỢP NHẤT XÃ THUỘC TỈNH NGHỆ-AN

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 và các quyết định bổ sung của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24-4-1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn sự phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ-an.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới xã và hợp nhất xã trong huyện Diễn-châu thuộc tỉnh Nghệ-an như sau:

1. Đưa hai thôn Đồng-yên và Hoàng-la thuộc xã Diễn-hoàng về xã Diễn-trường;

2. Đưa thôn Hoàng-hà và xóm Sào-nam thuộc xã Diễn-hoàng về xã Diễn-mỹ;

3. Đưa thôn Thuần-vỹ thuộc xã Diễn-tháp và thôn Yên-sở thuộc xã Diễn-đồng về xã Diễn-liên;

4. Đưa thôn Thổ-hậu thuộc xã Diễn-quảng và xóm Phi-lộc thuộc xã Diễn-đồng về xã Diễn-nguyên;

5. Đưa hai thôn Xuân-nho, Xuân-tình và xóm Làng-đó thuộc xã Diễn-lộc về xã Diễn-thọ;

6. Đưa thôn Vạn-nam thuộc xã Diễn-vạn về xã Diễn-bích;

7. Đưa thôn Thừa-sủng thuộc xã Diễn-hạnh về xã Diễn-xuân và hợp nhất hai xã Diễn-xuân và Diễn-tháp lấy tên là xã Diễn-xuân;

8. Đưa thôn Hạnh-kiều thuộc xã Diễn-quảng về xã Diễn-viên và hợp nhất ba xã Diễn-viên, Diễn-hoa, Diễn-hạnh lấy tên là xã Diễn-hoa;

9. Đưa thôn Phúc-thiêm thuộc xã Diễn-phúc và thôn Phú-hậu thuộc xã Diễn-tân về xã Diễn-cát, và hợp nhất hai xã Diện-cát, Diễn-quảng lấy tên là xã Diễn-cát;

10. Đưa thôn Xuân-viên thuộc xã Diễn-thắng về xã Diễn-minh và hợp nhất hai xã Diễn-minh, Diễn-bình lấy tên là xã Diễn-minh;

11. Đưa xóm Trại thuộc xã Diễn-thịnh về xã Diễn-lộc và hợp nhất hai xã Diễn-an, Diễn-lộc lấy tên là xã Diễn-lộc;

12. Đưa xóm Lội và xóm Hậu-giáp thuộc xã Diễn-thịnh về xã Diễn-tân, và hợp nhất hai xã Diễn-tân, Diễn-phúc lấy tên là xã Diễn-phúc;

13. Đưa thôn Yên-lãng thuộc xã Diễn-thành về xã Diễn-ngọc và hợp nhất hai xã Diễn-ngọc, Diễn-thủy lấy tên là xã Diễn-ngọc;

14. Hợp nhất hai xã Diễn-hùng và Diễn-hoàng lấy tên là xã Diễn-hùng;

15. Hợp nhất hai xã Diễn-phong và Diễn-hồng lấy tên là xã Diễn-phong;

16. Hợp nhất hai xã Diễn-vạn và Diễn-kim lấy tên là xã Diễn-vạn;

17. Hợp nhất hai xã Diễn-thái và Diễn-đồng lấy tên là xã Diễn-thái;

18. Hợp nhất hai xã Diễn-thắng và Diễn-lợi lấy tên là xã Diễn-thắng;

19. Hợp nhất hai xã Diễn-thành và Diễn-tiến lấy tên là xã Diễn-thành.

Điều 2. Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ-an, các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Ung Văn Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 268-NV ngày 22/05/1969 phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới xã và hợp nhất xã thuộc tỉnh Nghệ-an do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.697

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!