Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 141/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 01/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP TỔ CHỨC VÀ BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 324/CT ngày 11 tháng 9 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc tổ chức lại mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 82/CP ngày 1 tháng 5 năm 1971 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động;
Xét đề nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động vào danh sách các Viện nêu tại Mục 1 Điều 1 của Quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ.

Điều 2. Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động chịu sự quản lý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự chỉ đạo về các hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 3. Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động có các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ về An toàn và Vệ sinh lao động do Nhà nước giao:

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ về An toàn và Vệ sinh lao động.

- Tham gia xây dựng và đánh giá các chỉ tiêu về An toàn và Vệ sinh lao động, tác động môi trường và điều kiện làm việc của người lao động; biên soạn các tiêu chuẩn về An toàn và Vệ sinh lao động.

- Xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của Viện đáp ứng với yêu cầu phát triển của lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ bảo hộ lao động.

2. Thực hiện nhiệm vụ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao:

- Giúp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia cùng các cơ quan thẩm quyền của Nhà nước trong việc xây dựng chế độ, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về An toàn và Vệ sinh lao động.

- Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp tổ chức, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong hệ thống Công đoàn.

3. Thông tin, tư vấn, tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức an toàn và vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý, người sử dụng lao động và người lao động; tham gia với các cơ sở đào tạo trong việc đào tạo cán bộ về An toàn và Vệ sinh lao động theo quy định của Nhà nước.

4. Thực hiện các dịch vụ và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường phù hợp với quy định của Nhà nước.

Điều 4. Biên chế của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động được tính trong khu vực sự nghiệp khoa học do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xác định hàng năm.

Kinh phí hoạt động của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động bao gồm kinh phí do Nhà nước cấp từ ngân sách, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp và từ các nguồn kinh phí khác.

Điều 5. Cơ cấu, tổ chức của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động:

1. Lãnh đạo Viện gồm có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Viện trưởng và các Phó Viện trưởng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về toàn bộ các hoạt động của Viện. Các Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng theo sự phân công của Viện trưởng.

2. Cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Viện do Viện trưởng đề nghị, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam căn cứ Quyết định này để ban hành Điều lệ hoạt động của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động phù hợp với quy định chung.

Điều 7. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 141/1998/QĐ-TTg ngày 01/08/1998 về việc sắp xếp tổ chức và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.177

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!