Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 803/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 803/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY THÀNH BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 438/SNV-TCBC ngày 14 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy thành Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Điều 2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh năm 2013 gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban

3. Ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên

4. Ông Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên

5. Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên

6. Ông Lê Công Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên

7. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên

8. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên

9. Ông Lê Hoàng Thọ, Phó Giám đốc Sở Công thương - Ủy viên

10. Ông Nguyễn Hữu Nhượng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

11. Ông Lâm Quang Chứng, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên

12. Ông Mai Xuân Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên

13. Ông Mai Xuân Trí, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy viên

14. Ông Lê Minh Soạn, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Ủy viên

15. Ông Nguyễn Đức Phúc, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên

16. Ông Trương Tấn Minh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa - Ủy viên

17. Ông Trần Minh Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Ủy viên

18. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang - Ủy viên

19. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh - Ủy viên

20. Ông Lương Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh - Ủy viên

21. Ông Lê Văn Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh - Ủy viên

22. Ông Đinh Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn - Ủy viên

23. Ông Nguyễn Trí Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm - Ủy viên

24. Ông Tống Trân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa - Ủy viên

25. Ông Trần Kim Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh - Ủy viên

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hàng năm để các cấp, các ngành, địa phương thực hiện; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, cơ sở thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thay thế, bổ sung và xác định lại thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các thành viên có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 803/QĐ-UBND ngày 01/04/2013 về đổi tên Ban chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy thành Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và kiện toàn Ban Chỉ đạo do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.957

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84