Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 76/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 76/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: ***
Ngày ban hành: 04/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND LÂM THỜI
TỈNH HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 4 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định 12/2000/NĐ ngày 05/05/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 15/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 13/SGTVT ngày 19/01/2004 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Tờ trình số 43/TTr.SNV ngày 29/01/2004 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông thực hiện đúng theo quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/CP của Chính phủ và Thông tư 15/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải và pháp luật của Nhà nước trong suốt quá trình tổ chức thực hiện dự án đến khi kết thúc xây dựng, nghiệm thu và đưa dự án vào sử dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh có liên quan và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- TT.TU - TT.HĐND tỉnh.
- 1A, 1B
- Lưu (HC, 4)

TM.UBND TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45