Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 36/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: ***
Ngày ban hành: 08/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg, ngày 25-7-2001 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (sau đây viết tắt là Trung tâm Tin học).

Trung tâm Tin học là tổ chức trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trung tâm Tin học có con dấu riêng; sử dụng tài khoản của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để giao dịch khi cần thiết.

Trụ sở của Trung tâm Tin học đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tin học do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Tin học trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ công chức và kinh phí hoạt động của Trung tâm Tin học:

3.1. Tổ chức bộ máy, biên chế:

a) Lãnh đạo Trung tâm:

01 (một) Giám đốc.

Giúp việc cho Giám đốc có 01 (một) Phó Giám đốc.

b) Các chuyên viên giúp việc.

3.2. Biên chế của Trung tâm Tin học do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hằng năm trong tổng số biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.3. Quản lý cán bộ, công chức của Trung tâm Tin học:

a) Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy trình, thủ tục phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh.

b) Phó Giám đốc do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc và sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh - theo quy trình, thủ tục phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Trung tâm Tin học theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ công chức, quy định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Tin học do ngân sách Nhà nước cấp trong tổng số kinh phí hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Tin học hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trướng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2002/QĐ-UB ngày 08/03/2002 về thành lập Trung tâm Tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7