Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/2004/QĐ-UB thành lập Phòng (và tương đương) và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 33/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành: 07/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2004/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHÒNG (VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG) VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 05/2004/ NĐ-CP ngày 02/01/2004 của Chính phủ về việc thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và các xã , phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/03/2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập các Phòng (và tương đương) chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Ô Môn như sau:

I. Các phòng (và tương đương) chuyên môn:

1.Văn phòng HĐND - UBND quận ( gồm công tác phục vụ cho TT.HĐND, UBND, công tác TĐKT, Ngoại vụ, Dân tộc, tôn giáo)

(có tài khoản riêng)

2. Phòng Tổ chức, Lao động - Thương binh và Xã hội

(có tài khoản riêng)

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch (có tài khoản riêng)

4. Phòng Giáo dục - Đào tạo (có tài khoản riêng)

5. Phòng Công - Thương - Khoa học ( có cả lĩnh vực nông nghiệp).

6. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao - Du lịch.

7. Phòng Quản lý đô thị (Giao thông công chính, Xây dựng , Nhà đất, Môi trường, Địa chính; có tài khoản riêng)

8. Phòng Tư pháp .

9. Thanh tra .

10. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em. (có tài khoản riêng)

II. Các đơn vị sự nghiệp :

1. Đài Truyền thanh .

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng.

4. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao trực thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Du lịch.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp các Sở, Ban, ngành có liên quan thẩm định đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các Phòng (và tương đương) chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Ô Môn, trình ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Ô Môn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3.
- Bộ Nội vụ
- Văn phòng CP.
- TT.TU - TT.HĐND TP.
- Lưu TTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2004/QĐ-UB thành lập Phòng (và tương đương) và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225