Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2001/QĐ-UB về đổi tên Phòng Công chứng Nhà nước số I tỉnh Kon Tum thành Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 13/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Y Vêng
Ngày ban hành: 05/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2001/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 05 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CƠ QUAN CÔNG CHỨC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Điều 41, Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 21-6-1994;

Căn cứ nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08-12-2000 về công chứng, chứng thực;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tư pháp và Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh Kon Tum;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay đổi tên Phòng Công chứng Nhà nước số I tỉnh Kon Tum thành Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chứng số I thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8-12-2000 của Chình phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Điều 3: Các ông, bà: Chánh văn phòng HĐND&UBND tỉnh; Trưởng ban TCCQ tỉnh; Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan; Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng phòng Công chứng số I chịu trách nhiệm thi hành quyết lịnh này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 71/QĐ-UB , ngày 21-8-1996 của UBND tỉnh về việc chuyển Phòng Công chứng Nhà nước số I trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh về trực thuộc Sở Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ tư pháp(t/d)
- TT Tỉnh uỷ (t/d)
- TT HĐND tỉnh (t/d)
- NHư điều 3 (t/h)
- Lưu

TM. UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH

Y Vêng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2001/QĐ-UB về đổi tên Phòng Công chứng Nhà nước số I tỉnh Kon Tum thành Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.942
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118