Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 99/2004/QĐ-UB về việc phân công công tác của các Thành viên UBND Thành phố Hà Nội Nhiệm kỳ 2004-2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 99/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 21/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 99/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004-2009

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên UBND các cấp;
Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 28/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009 và Quyết định số 529/QĐ-TTg ngày 28/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn các Phó Chủ tịch và Thành viên UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nội dung công tác thuộc phạm vi Thành phố Hà Nội được định hướng theo mối quan hệ ngành, gồm:

1. Nội chính, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Quy hoạch, Tổng hợp;

2. Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Hội nhập quốc tế;

3. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất;

4. Xây dựng, Quản lý Đô thị, Giao thông vận tải, Bưu chính viễn thông;

5. Văn hoá-Xã hội, Giáo dục - Đào tạo;

6. Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Thương mại, Du lịch.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp phụ trách các khối công tác nói trên; Các Uỷ viên UBND Thành phố được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác chuyên môn thuộc phạm vi Thành phố.

Trên cơ sở định hướng trên, phân công công tác của các Thành viên UBND Thành phố Hà Nội như sau:

1. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Triệu:

- Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thành uỷ và HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố; lãnh đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND Thành phố; tổ chức thực hiện Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và  Nghị quyết của HĐND Thành phố; triệu tập các phiên họp của UBND Thành phố, chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của Thành phố.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:  An ninh-quốc phòng, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch-đầu tư, đối ngoại, quy hoạch, xây dựng và kiến trúc đô thị, công tác tổ chức, địa giới hành chính, chương trình công tác của UBND Thành phố.

- Ký các văn bản pháp quy về chế độ, chính sách và các báo cáo của UBND Thành phố trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành uỷ và HĐND Thành phố.

- Giữ mối quan hệ thường xuyên giữa UBND Thành phố với Thành uỷ, HĐND Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Toà án nhân dân Thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các Đoàn thể nhân dân.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo thực hiện chương trình an ninh, quốc phòng, cải cách hành chính, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống tham nhũng.

- Xử lý các vấn đề liên quan đến các ngành: Công an, Toà án, Viện kiểm sát, Bộ chỉ huy quân sự Thành phố.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch -Kiến trúc, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Công an Thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố, Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố.

2. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Văn Ninh:

- Là Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, giúp Chủ tịch chỉ đạo công tác của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố đảm bảo các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND Thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội; xây dựng các chương trình công tác tháng, quý, năm của UBND Thành phố; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, kinh tế- xã hội hàng quý, 6 tháng và cả năm; chuẩn bị các báo cáo định kỳ của UBND Thành phố trình Thành uỷ, HĐND Thành phố và báo cáo  Chính phủ.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động: Thu, chi ngân sách; xác lập, ổn định giá cả, tổ chức thị trường tài chính, quản lý  và  xây dựng chính sách huy động các nguồn vốn; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngân hàng, kho bạc, chứng khoán, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế; kinh doanh và dự trữ lương thực; chính sách đền bù giải phóng mặt bằng; quản lý vốn tại các doanh nghiệp, tài sản công tại các cơ quan hành chính sự nghiệp; giám sát các loại quỹ thuộc Thành phố. 

- Chỉ đạo thực hiện về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù với Thủ đô theo quy định của Chính phủ.

- Chủ nhiệm chương trình huy động và sử dụng vốn đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô; Chủ tịch Hội đồng thi hành án; Chủ tịch Hội đồng đặc xá Thành phố; Chủ tịch Hội đồng tư vấn xử lý vi phạm hành chính; Trưởng Ban xây dựng quỹ tín dụng nhân dân; Trưởng Ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin; Phó Ban chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Sở Tài chính, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, Cục Thống kê, các Ngân hàng, Kho bạc Thành phố, Cục Thuế, Cục Hải quan, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, Quỹ đầu tư phát triển đô thị, Ban Công nghệ Thông tin và các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của các ngành này; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

3. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Quang:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; du lịch, thương mại, quản lý thị trường, các dịch vụ phục vụ sản xuất; sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh và xây dựng quy định, cơ chế quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Trưởng Ban chỉ đạo xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; Trưởng Ban chỉ đạo 127; Trưởng Ban chỉ đạo ISO của Thành phố; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thành phố.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Thương mại, Công ty điện lực Hà Nội, Công ty Điện tử Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã, Tổng Công ty Du lịch và cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của các ngành này; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

4. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Hoàng Ân:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực: Xây dựng và phát triển đô thị; phát triển nhà ở và chỉ đạo thực hiện các chính sách về xây dựng nhà ở; quản lý, phát triển giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng các công trình công cộng: công viên và các khu vui chơi, giải trí.

- Chủ nhiệm chương trình 08/Ctr-TU về  xây dựng và phát triển đô thị.

- Trưởng Ban chỉ đạo thành phố về chính sách xây dựng, phát triển nhà ở và điều hành chương trình phát triển nhà ở; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Tây, hồ Trúc Bạch; Trưởng Ban chỉ đạo 197 của Thành phố (thực hiện Chỉ thị 135/TTg, Nghị quyết 13, Nghị định 39,40, 47, 87/CP); Thành viên chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, xây dựng quy hoạch vùng Thủ đô; Phát triển hệ thống Bưu chính viễn thông.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Giao thông công chính, Sở Xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Bưu điện Thành phố, Ban điều hành chương trình phát triển nhà ở Thành phố, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội, Ban Quản lý phát triển vận tải công cộng và xe điện, Tổng Công ty vận tải, Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Thành phố, Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả ngạn và cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của các ngành này; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

5. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quý Đôn:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên- môi trường và nhà đất.

- Chỉ đạo thực hiện: Chương trình phát triển kinh tế ở ngoại thành, phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp; xây dựng, phát triển nghề và làng nghề; quản lý đê điều, phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn; công tác địa chính, quản lý nhà đất và tài nguyên, môi trường; các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thành phố.

- Chủ tịch Hội đồng giải quyết tồn tại về nhà chính sách ( Hội đồng 297 ); Chủ tịch Hội đồng tư vấn giao quyền sử dụng đất và cho thuê đất; Chủ tịch Hội đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà; Trưởng Ban phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; Trưởng Ban phòng chống tai nạn và thương tích khẩn cấp; Trưởng Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả lụt bão, thiên tai; Trưởng Ban kiểm tra về quản lý, sử dụng đất; Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế ngoại thành và xây dựng nông thôn mới; Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề; tham gia Ban chỉ đạo quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Hội nông dân Thành phố.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất, Thanh tra Thành phố, Chi cục kiểm lâm Thành phố và cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của các ngành này; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

6. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Thị Thanh Hằng:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực: Văn hoá-thông tin, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, lao động và các vấn đề xã hội, dân số gia đình và trẻ em, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác tôn giáo, thông tin đại chúng, các hội.

- Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố; Trưởng Ban Quản lý phố cổ; Trưởng Ban chăm sóc sức khoẻ ban đầu; Trưởng BCĐ phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; Phó BCĐ Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; Trưởng BCĐ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với các Đoàn thể nhân dân.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Văn hoá-Thông tin, Sở Giáo dục- Đào tạo, Sở Y tế, Sở Khoa học-Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thể dục-Thể thao, Sở Tư pháp, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Nhà xuất bản Hà Nội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Trường Cao đẳng sư phạm, Trường Cao đẳng nghệ thuật, Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Ban Quản lý phố cổ và cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của các ngành này; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

7. Uỷ viên UBND Thành phố Vũ Văn Hậu:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về tổ chức, điều hành bộ máy Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để phục vụ các hoạt động chỉ đạo của HĐND, UBND Thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.

- Tổ chức phối hợp công tác của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố với các cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, các cơ quan của Thành uỷ và các Hội, Đoàn thể, các Tổ chức chính trị, xã hội và quần chúng nhân dân.

- Đảm bảo giữ mối quan hệ của UBND Thành phố với các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn Thành phố.

- Giúp Chủ tịch UBND Thành phố trong việc phối hợp với Công an Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp để giải quyết một số công tác: Tiếp nhận cán bộ, công chức chưa có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội chuyển từ địa phương khác về Hà Nội; cải chính hộ tịch; đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, xác định lại dân tộc, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; làm Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn xử lý vi phạm hành chính. Được Chủ tịch UBND Thành phố uỷ quyền ký các Quyết định và các văn bản hành chính về các công việc này.

- Tổ chức tiếp dân và đôn đốc các cấp, ngành thuộc Thành phố  giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân.

8. Uỷ viên UBND Thành phố Phạm Chuyên:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về công tác trật tự trị an, an toàn xã hội, an ninh chính trị; quản lý giáo dục tội phạm; chỉ đạo các lực lượng công an Thành phố tại địa bàn các quận, huyện, phường, xã, thị trấn làm nòng cốt giúp chính quyền các cấp quản lý đô thị và trật tự xã hội.

- Thường trực Ban Chỉ đạo 197 của Thành phố, đảm bảo thi hành các Nghị định 39,40, 47, 87/CP, Chỉ thị 135/TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ Thành phố trong mọi tình huống.

9. Uỷ viên UBND Thành phố Phạm Quang Hợi:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về công tác xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn Thành phố; phối hợp với các cấp, ngành thực hiện việc giáo dục quốc phòng ở địa phương; xây dựng Thành phố, quận, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

- Chỉ đạo lực lượng vũ trang Thành phố phối hợp với Công an Thành phố giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng lực lượng vũ trang, đăng ký, quản lý nguồn động viên và lực lượng dự bị, thực hiện công tác tuyển quân và động viên.

- Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố; Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng.

10. Uỷ viên UBND Thành phố Lê Quang Nhuệ:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về nghiên cứu các biện pháp, chế độ, cơ chế chính sách để xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả, hiệu lực của chính quyền các cấp, các ngành; quản lý địa giới hành chính.

- Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố gồm: Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước của Thành phố; chính sách thu hút nhân tài.

- Là Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Thành phố; giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách nền hành chính quốc gia của Thành phố, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

11. Uỷ viên UBND Thành phố Cao Minh Châu:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách quản lý lao động, giải quyết việc làm và các chính sách về xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị về việc chấp hành luật pháp và các quy định của Nhà nước thuộc lĩnh vực lao động-thương binh-xã hội; xem xét và giải quyết theo thẩm quyền các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực ngành.

Điều 2. Những nguyên tắc chủ yếu trong phân công công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố:

1. Các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch và thay mặt Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực công tác thuộc phạm vi các ngành, các cấp theo sự phân công của Chủ tịch UBND Thành phố; kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Các Phó Chủ tịch không xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của các cấp, ngành Thành phố.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về quyết định của mình. Trong quá trình giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do các Phó Chủ tịch khác phụ trách thì  các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp với nhau để giải quyết, đảm bảo sự thống nhất chung. Trong trường hợp giữa các Phó Chủ tịch còn có những vấn đề chưa thống nhất ý kiến thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định. Các Phó Chủ tịch được thay mặt Chủ tịch UBND Thành phố ký các văn bản pháp quy thuộc lĩnh vực được phân công.

3. Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố xây dựng Chương trình công tác trọng tâm tháng, quý, năm, báo cáo Chủ tịch để xây dựng Chương trình công tác chung của UBND Thành phố, báo cáo Thường vụ Thành uỷ, HĐND Thành phố và Chính phủ.

4. Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố có trách nhiệm tham gia đầy đủ và chuẩn bị kỹ các nội dung báo cáo tại các phiên họp của UBND Thành phố; tại các phiên họp, các Phó Chủ tịch có thể trực tiếp báo cáo hoặc uỷ quyền cho các cơ quan chuyên môn báo cáo.

5. Tuỳ theo yêu cầu công tác của Thành phố, các Phó Chủ tịch còn điều hành những công việc khác do Chủ tịch giao. 

Điều 3. Nhiệm vụ của các Uỷ viên UBND Thành phố:

1. Các Uỷ viên UBND Thành phố chịu trách nhiệm điều hành các mặt công tác thuộc các Ngành, lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc.

2. Giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố chuẩn bị nội dung các vấn đề cần đưa ra tại các phiên họp của UBND Thành phố; tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND Thành phố được quy định tại Quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, tuỳ tình hình cụ thể, Uỷ ban nhân dân Thành phố sẽ xem xét, điều chỉnh phân công công tác của các Thành viên UBND Thành phố cho phù hợp.

Các Thành viên UBND Thành phố, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 99/2004/QĐ-UB về việc phân công công tác của các Thành viên UBND Thành phố Hà Nội Nhiệm kỳ 2004-2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.845

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19