Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 99/2000/QĐ-TTg tổ chức lại Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 99/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 99/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 99 /2000/QĐ-TTG NGÀY 17THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại tờ trình số 193/TTr-BTCCBCP ngày 11 tháng 8 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức việc chuyển giao nguyên trạng nhiệm vụ, nhân sự, biên chế và hồ sơ tài liệu của Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm sắp xếp lại Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ khi trình Chính phủ đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 7.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 969/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 99/2000/QĐ-TTg tổ chức lại Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241