Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 981/BYT-QĐ năm 1996 về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 981/BYT-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Nguyên Phương
Ngày ban hành: 04/06/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 981/BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG TRONG NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11-10-1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị số 14/NQ-TW ngày 15-5-1996 về lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng; Quyết định số 240/HĐBT ngày 26-6-1990 của HĐBT (nay là Chính phủ) về tranh chống tham nhũng và Quyết định số 114/TTg ngày 21-11-1992 của Thủ tướng Chính phủ về những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và bài trừ tệ tham nhũng, buôn lậu;
Theo đề nghị của Ông Chánh Văn phòng, Ông Chánh Thanh tra Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng ban và gồm các thành viên sau:

1. PGS Lê Ngọc Trọng - Thứ trưởng Bộ Y tế - Phó trưởng ban

2. PTS Trần Thị Trung Chiến - Thứ trưởng Bộ Y tế - Phó trưởng ban 3. Bs Nguyễn Đức Doanh - Phụ trách thanh tra y tế - Uỷ viên thường trực

4. Bs. Nguyễn Bá Duyệt - Chủ tịch Công đoàn ngành y tế - Uỷ viên

5. PGS Phạm mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ TCCB - Uỷ viên

6. Ds Nguyễn Trọng Đễ - TGĐ Tổng Công ty Dược - Uỷ viên

7. Ds. Hoàng Thuỷ Lạc - Tổng giám đốc Tổng Công ty thiết bị y tế - Uỷ viên

8. Bs Dương Huy Liệu - Chánh Văn phòng Bộ Y tế - Uỷ viên

9. Bs Nguyễn Đức An - Vụ trưởng Vụ khoa học - TCKT - Uỷ viên

10. Cử nhân Bùi Đức Phương - Phó Chánh Thanh tra Bộ - Uỷ viên

11. Ds Trần Tựu - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dược - Uỷ viên

Giúp việc cho Ban chỉ đạo có một nhóm chuyên viên do Ông Chánh Thanh tra chỉ định và trực tiếp điều hành.

Điều 2.- Ban chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong ngành y tế có những nhiệm vụ sau đây:

1. Lập kế hoạch hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị số 14/NQ-TW ngày 15-5-1996 "Về lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng", Quyết định số 240/HĐBT ngày 26-6-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) "về đấu tranh chống tham nhũng", Quyết định số 114/TTg ngày 21-11-1992 của Thủ tướng Chính phủ "về những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và bài trừ tệ tham nhũng và buôn lậu" trong các đơn vị trực thuộc Bộ. Tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm trong đấu tranh chống tham nhũng là: đất đai, nhà ở, xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư, giao thầu, tài chính, quản lý vốn.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ tham nhũng xảy ra trong ngành.

3. Kiến nghị, theo dõi và đôn đốc việc xử lý cán bộ có vi phạm pháp luật.

4. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-TW, Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 240/HĐBT và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 114/TTg.

5. Thường trực Ban chỉ đạo đặt tại Thanh tra Bộ Y tế, hàng tuần có trách nhiệm báo cáo với Bộ trưởng về tiến trình thực hiện kế hoạch cụ thể trong các đơn vị trực thuộc Bộ, đồng thời giúp Bộ trưởng tổng hợp tình hình hàng tháng để báo cáo Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống tham nhũng trong ngành y tế.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 463/BYT-QĐ ngày 15-3-1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn và bài trừ tệ nạn tham nhũng, buôn lậu trong ngành y tế; Ban chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong ngành y tế sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4.- Các Ông: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ TCCB, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đỗ Nguyên Phương

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 981/BYT-QĐ năm 1996 về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.516
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126