Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 976/QĐ-TTg năm 2006 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Lâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 976/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 976/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN LÂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 322-CVNS/BTCTW ngày 18 tháng 7 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2690/TTr-BNV ngày 07 tháng 7 năm 2006; của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ   3578/VPCP-TCCB ngày 07 tháng 7 năm 2006;
Xét đơn xin từ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ của ông Nguyễn Văn Lâm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Lâm. Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và bố trí công việc cụ thể đối với ông Nguyễn Văn Lâm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Nguyễn Văn Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ TCCB (3), TH, Cục QTTV, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS

THỦ TƯỚNG
 
 

 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 976/QĐ-TTg năm 2006 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Lâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.666

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0