Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 976/QĐ-HĐNTNN năm 2009 về danh sách thành viên Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công trình Metro tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên do Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

Số hiệu: 976/QĐ-HĐNTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng nghiệm thu nhà nước Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 06/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 976/QĐ-HĐNTNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÔNG TRÌNH METRO TUYẾN SỐ 1 BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg ngày 22/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (HĐNTNN);
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐNTNN được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-HĐNTNN ngày 22/01/2007 của Chủ tịch HĐNTNN;
Căn cứ Công văn số 1234/VPCP-KTN ngày 26/02/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về danh mục các công trình được HĐNTNN tổ chức nghiệm thu và kiểm tra năm 2009;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Cơ quan Thường trực HĐNTNN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công trình Metro tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên gồm các ông:

Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Các Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Liên, Phó chủ tịch HĐNTNN;

- Ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Các Uỷ viên:

- Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về CLCTXD- Bộ Xây dựng - Uỷ viên Thường trực Hội đồng;

- Ông Nguyễn Tấn Bền, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh;

Điều 2. Nội dung công việc, trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Hội đồng được quy định tại “Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng” được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-HĐNTNN ngày 22/01/2007 của Chủ tịch HĐNTNN.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Metro tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Cơ quan Thường trực HĐNTNN, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng CP;
- Uỷ ban Nhân dân TP. HCM;
- Lưu VP, Cơ quan TTHĐ.

CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 976/QĐ-HĐNTNN năm 2009 về danh sách thành viên Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công trình Metro tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên do Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.576
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10