Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 974/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 974/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC 3 PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm”;
Căn cứ Quyết định số 117/2000/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biển của ngành đóng tàu biển Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giai đoạn 2001-2010;
Nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ phù hợp với cơ cấu vùng, miền và lãnh thổ của đất nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 48/BKHCN-KH ngày 05/9/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh mục 3 phòng thí nghiệm trọng điểm sau đây để đầu tư xây dựng trong giai đoạn I từ năm 2000 đến 2005 :

1. Phòng thí nghiệm "Bể thử mô hình tàu thuỷ" : Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và giao cho Viện Khoa học công nghệ tàu thuỷ (Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam) làm cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm này theo nội dung trong các Quyết định số : 117/2000/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2000 và 1420/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phòng thí nghiệm "Vật liệu polyme và composit khu vực phía Nam" : Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

3. Phòng thí nghiệm "Công nghệ tế bào thực vật khu vực phía Nam" : Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch

 


Nơi nhận :

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Tổng công Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KG (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 974/QĐ-TTg ngày 23/10/2002 bổ sung danh mục 3 phòng thí nghiệm trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.248

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105