Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 97/2006/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 30/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2006/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC VĂN PHÒNG SANG TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số: 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết đlnh số: 68/2005/QĐ-BNN ngày 07/1 l/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học và Thống kê;
Căn cứ Quyết định số: 98/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ

Chuyển giao nhiệm vụ công nghệ thông tin quy định tại khoản 9 Điều 2 của Quyết định số 98/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003: “Quản lý mạng tin học diện rộng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; quản lý việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ” từ Văn phòng sang Trung tâm Tin học và Thống kê.

Điều 2. Bàn giao và tiếp nhận

1. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm bàn giao cho Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê tiếp nhận: nhiệm vụ công nghệ thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật, hồ sơ tài liệu, kinh phí, các dự án công ngbệ thông tin và những liên quan khác của nhiệm vụ tin học nêu trên thuộc Văn phòng.

2. Sau khi bàn giao và tiếp nhận:

a) Văn phòng tiếp tục quản lý: Trang tin đỉện tử www.mard.gov.vn; các phần mềm, thiết bị và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác của Văn phòng và các cơ quan sử dụng kinh phí hành chính do Văn phòng quản lý.

b) Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê bố trí bộ phận mới tiếp nhận vào cơ cấu tổ chức hiện có của Trung tâm.

3. Các Vụ thuộc Bộ theo chức năng hướng dẫn hai đơn vị tiến hành bàn giao và tiếp nhận theo chế độ hiện hành của Nhà nước;

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2- Bãi bỏ khoản 9 Điều 2 của Quyết định số 98/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vi liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 
 


Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 97/2006/QĐ-BNN ngày 30/10/2006 về việc chuyển giao nhiệm vụ công nghệ thông tin thuộc văn phòng sang Trung tâm tin học và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.178

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!