Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 679/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 963/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 06/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 963/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 679/QĐ-UBND NGÀY 02/5/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ - CÔNG NGHIỆP ĐỒNG PHÚ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 1734/UBND-NC ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh về việc tham mưu, thay thế và bãi bỏ văn bản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 727/TTr-SNV ngày 04/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú.

Điều 2. Giao Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú thu hồi con dấu của Ban Quản lý dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú giao nộp lại cho cơ quan Công an theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 679/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202