Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 96/QĐ-UBDTMN năm 1999 về việc thành lập Tạp chí Dân tộc và Miền núi trực thuộc Uỷ ban do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Số hiệu: 96/QĐ-UBDTMN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc và Miền núi Người ký: Hoàng Đức Nghi
Ngày ban hành: 23/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 96/QĐ-UBDTMN

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẠP CHÍ DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TRỰC THUỘC UỶ BAN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
- Căn cứ Nghị định số 59/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi ;
- Căn cứ giấy phép hoạt động Tạp chí số 91/1999-GPXB-BC ngày 31 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.
- Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tạp chí Dân tộc và Miền núi trực thuộc Uỷ ban. Tạp chí là cơ quan ngôn luận của Uỷ ban, giúp Uỷ ban trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc và miền núi.

Tạp chí Dân tộc và Miền núi là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở, con dấu riêng.

Điều 2. Tạp chí Dân tộc và Miền núi nhiệm vụ:

1- Tuyên truyền đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

2- Thông tin những vấn đề về lý luận, nghiệp vụ, hoạt động công tác dân tộc của các ngành, các cấp ở Trung ương, địa phương phục vụ nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban.

3- Giới thiệu các mô hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở các vùng dân tộc, góp phần đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

4- Trao đổi nghiệp vụ công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi với các ngành, các địa phương liên quan đến công tác dân tộc và miền núi.

5- Trao đổi nghiệp vụ với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông đại chúng ở Trung ương và các địa phương vùng dân tộc và miền núi trong phạm vi cả nước.

6- Quản lý đội ngũ cán bộ, biên tập viên, nhân viên phục vụ; quản lý tài chính, tài sản của tạp chí theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Hoạt động của Tạp chí Dân tộc và Miền núi theo Luật Báo chí.

Điều 4. Tạp chí Dân tộc và Miền núi có Ban biên tập:

Tổng biên tập: PTS. Bế Trường Thành - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiêm Tổng biên tập tạp chí.

Giúp việc Tổng biên tập có các phó tổng biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng biên tập.

Điều 5. Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm xây dựng, tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của Tạp chí trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 7. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban và Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc và Miền núi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIÊN NÚI
Hoàng Đức Nghi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/QĐ-UBDTMN năm 1999 về việc thành lập Tạp chí Dân tộc và Miền núi trực thuộc Uỷ ban do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.357
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234