Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 954/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Hội đồng bình chọn Đơn vị thi công xây dựng và công trình tiêu biểu để trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 954/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 29/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 954/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐỂ TRAO “CÚP VÀNG CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Chỉ thị số 06/2006/CT-BXD ngày 27/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong kế hoạch 5 năm (2006-2010);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng bình chọn Đơn vị thi công xây dựng và công trình tiêu biểu để trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Chủ tịch;

2. Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Phó Chủ tịch;

3. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Ủy viên;

4. Ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Ủy viên thường trực;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng: Ủy viên;

6. Ông Lê Văn Tới, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng: Ủy viên;

7. Ông Trần Ngọc Thiện, Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng: Ủy viên;

8. Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam: Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Quốc Thông, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng: Ủy viên;

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ: Soạn thảo quy chế bình chọn các đơn vị thi công xây dựng, các công trình tiêu biểu để trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” và tổ chức thực hiện theo quy chế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Côc Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Công đoàn XDVN;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- Sở Xõy dựng cỏc tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế, Các Tổng công ty XD;
- Lưu: VP, GĐ.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 954/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Hội đồng bình chọn Đơn vị thi công xây dựng và công trình tiêu biểu để trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.738
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37