Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93-TTg năm 1992 phân công công tác đồng chí Hà Quang Dự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 93-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 14/11/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC ĐỒNG CHÍ HÀ QUANG DỰ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công đồng chí Hà Quang Dự, Bộ trưởng, phụ trách công tác thanh niên và thể dục thể thao của Chính phủ.

Bộ trưởng phụ trách công tác thanh niên và thể dục thể thao của Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền chỉ đạo các cơ quan thuộc chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện luật pháp, chính sách đối với thanh niên và chỉ đạo các hoạt động về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.

Điều 2. Bộ trưởng phụ trách công tác thanh niên và thể dục thể thao có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét các dự án luật, đề án về chính sách và kế hoạch đối với thanh niên và chính sách phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trước khi đưa trình Chính phủ.

b) Chỉ đạo các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện các luật pháp, chính sách, kế hoạch của Nhà nước về công tác thanh niên và thể dục thể thao trong phạm vi cả nước.

c) Cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh giải quyết một số công việc về công tác thanh niên và thể dục thể thao thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

d) Kiểm tra các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc chấp hành các luật pháp, chính sách về công tác thể dục thể thao và thanh niên. Nếu phát hiện cơ quan, tổ chức, Uỷ ban nhân dân có quyết định sai trái với các luật pháp, chính sách về thanh niên và thể dục thể thao, thì được xử lý theo quyền hạn của Bộ trưởng quy định tại Điều 25, 26 và Điều 27 của Luật tổ chức Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành trực thuộc trung ương và bộ trưởng phụ trách công tác thanh niên và thể dục thể thao có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93-TTg năm 1992 phân công công tác đồng chí Hà Quang Dự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180