Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93/2003/QĐ-UBBT về Điều chỉnh mức trích để lại chi thù lao, bồi dưỡng cho người trực tiếp thu và bộ phận chỉ đạo, quản lý công tác thu quỹ quốc phòng-an ninh do Tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 93/2003/QĐ-UBBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 30/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93 /2003/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 30 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: ĐIỀU CHỈNH MỨC TRÍCH ĐỂ LẠI CHI THÙ LAO, BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI TRỰC TIẾP THU VÀ BỘ PHẬN CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ CÔNG TÁC THU QUỸ QUỐC PHÒNG-AN NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật tổ chức của HĐND và UBND (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá IX, kỳ hợp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 68/2003/NQ-HĐVII ngày 10/12/2003 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa VII, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 06/12/2003;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài Chính-Vật giá;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay điều chỉnh mức trích để lại chi thù lao, bồi dưỡng cho người trực tiếp thu và bộ phận chỉ đạo, quản lý công tác thu quỹ quốc phòng - an ninh được quy định tại điểm 5.1 Quy định về huy động, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2001/QĐ-UBBT ngày 13/3/2001 của UBND tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Số thu của quỹ quốc phòng - an ninh (không kể các khoản đóng góp tự nguyện) được trích 15% để chi thù lao, bồi dưỡng cho người trực tiếp thu và bộ phận chỉ đạo, quản lý công tác thu tại cơ sở. Trong đó: 10% chi thù lao cho người trực tiếp thu và 5% chi cho công tác quản lý của UBND xã, phường, thị trấn.

2. Mức điều chỉnh nói trên được áp dụng từ ngày 01/01/2004.

Các quy định khác quy định về huy động, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 17/2001/QĐ-UBBT ngày 13/3/2001 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Điều 2: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cấp tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính  CHỦ TỊCH
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7
- T/T Tỉnh ủy, HĐND tỉnh
- T/T UB Mặt trận TQ tỉnh
- CT, Phó CT UBND tỉnh
- Như điều 2
- Lưu: VP, PPLT, NC, TH.

TM. UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Huỳnh Tấn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/2003/QĐ-UBBT về Điều chỉnh mức trích để lại chi thù lao, bồi dưỡng cho người trực tiếp thu và bộ phận chỉ đạo, quản lý công tác thu quỹ quốc phòng-an ninh do Tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253