Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 921/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 921/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết thúc hoạt động của Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 112/1998/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2007. Từ ngày 01 tháng 9 năm 2007 chuyển Văn phòng Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam và Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa về Viện Khoa học xã hội Việt Nam quản lý.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp bàn giao toàn diện các nội dung công việc, tài sản, tài liệu, kinh phí … của Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (trong đó có Văn phòng Hội đồng và Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa) cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam theo quy định; việc bàn giao có sự chứng kiến, xác nhận của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ.

Điều 3. Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất phương án tổ chức công tác biên soạn, xuất bản các loại Từ điển Bách khoa và Bách khoa thư Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ động sắp xếp tổ chức, hoạt động của Văn phòng Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam và Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa theo thẩm quyền.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam chịu  trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 921/QĐ-TTg ngày 24/07/2007 về việc kết thúc hoạt động Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.510

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!