Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 92/2001/QĐ-TTg về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 92/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 92/2001/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hoạt động có hiệu quả;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng và kiểm tra thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng pháp luật, chính sách của Nhà nước có liên quan đến sự bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ tại các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ và Công ước của Liên hợp quốc về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW); chủ trì soạn thảo báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện Công ước CEDAW ở Việt Nam.

4. Cơ quan đầu mối trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về vấn đề bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

Điều 2. Thành viên ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam gồm có:

1. Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Chủ tịch ủy ban.

2. Các Phó Chủ tịch ủy ban :

- 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- 01 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

3. Các ủy viên Uỷ ban:

- 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính,

- 01 Thứ trưởng Bộ Y tế,

- 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

- 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

- 01 Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

- 01 Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

- 01 Thứ trưởng Bộ Tư pháp,

- 01 Phó trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

- 01 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam,

- 01 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình,

- Mời 01 đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

- Mời 01 đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

- Mời 01 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

- Mời 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Các thành viên Uỷ ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch ủy ban thống nhất với Thủ trưởng các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh sách các thành viên ủy ban.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam quyết định thành lập Văn phòng giúp việc ủy ban đảm bảo nguyên tắc gọn, hiệu quả, không phát sinh biên chế riêng và không làm tăng kinh phí hoạt động. Văn phòng Uỷ ban quốc gia được Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cử người tham gia giúp việc.

Trụ sở Uỷ ban được đặt tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. ủy ban được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc.

Quy chế làm việc của Uỷ ban do Chủ tịch Uỷ ban quyết định.

Uỷ ban có con dấu riêng và được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động qua cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 72/TTg ngày 25 tháng 02 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 92/2001/QĐ-TTg ngày 11/06/2001 về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.813

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151
server250