Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 912/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 23/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 912/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BẢN TÀ PHỀNH 1, TÀ PHỀNH 2 THUỘC XÃ TÂN LẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh chia tách bản Tà Phềnh để thành lập bản Tà Phềnh 1, bản Tà Phềnh 2 thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 126/TTr-SNV ngày 15 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập bản Tà Phềnh 1, Tà Phềnh 2 trên cơ sở chia tách bản Tà Phềnh thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Châu:

1. Bản Tà Phềnh 1

a) Dân số có 191 hộ, 1.103 nhân khẩu.

b) Diện tích đất tự nhiên của bản là 1.922 ha (trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 452ha, đất lâm nghiệp 1.462ha, 08 ha đất ở).

c) Vị trí địa lý, ranh giới

- Phía Đông giáp bản Nà Tân, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

- Phía Tây giáp bản Dạo, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu.

- Phía Nam giáp bản Tà Số 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Bắc giáp bản Tà Phềnh 2 và bản Co Phay xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

2. Bản Tà Phềnh 2

a) Dân số có 53 hộ với 289 nhân khẩu.

b) Diện tích đất tự nhiên của bản là 332 ha (trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 191ha, đất lâm nghiệp 138ha, đất ở 03ha).

c) Vị trí địa lý, ranh giới

- Phía Đông giáp bản Tà Phềnh 1, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

- Phía Tây giáp bản Dạo, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu.

- Phía Nam giáp bản Tà Phềnh 1, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

- Phía Bắc giáp bản Nà Nháy, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

3. Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu sau khi chia tách bản Tà Phềnh có tổng số 15 bản, 04 tiểu khu gồm:

Bản Dọi 1, bản Dọi 2, bản Tà Phềnh 1, bản Tà Phềnh 2, bản Phiêng Cành, bản Hoa 1, bản Hoa 2, bản Nặm Tôm, bản Nà Tân, bản Phiêng Đón, bản Co Phay, bản Nà Nháy, bản Lóng Cóc, bản Nà, bản Nặm Khao, Tiểu khu 9, Tiểu khu 12, Tiểu khu 32, Tiểu khu 34.

Điều 2. UBND huyện Mộc Châu chỉ đạo xã Tân Lập kiện toàn tổ chức và hoạt động của bản Tà Phềnh 1, Tà Phềnh 2 theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và UBND xã Tân Lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, NC, D20b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 912/QĐ-UBND ngày 23/04/2014 thành lập bản Tà Phềnh 1, Tà Phềnh 2 thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!