Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 91/QĐ-TWPCTT thành viên tham gia Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai 2016

Số hiệu: 91/QĐ-TWPCTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 01/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG V PHÒNG, CHNG THIÊN TAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: 91/QĐ-TWPCTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH VIÊN THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

Căn cứ đề nghị của các Bộ, ngành về thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016:

1. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Trưởng ban

2. Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Phó Trưởng ban T.T

3. Ông Nguyễn Cao Lục, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Trưởng ban

4. Ông Phạm Ngọc Minh, Phó Đô đốc, Phó TTMT QĐNDVN

Phó Trưởng ban

5. Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Ủy viên

6. Ông Bùi Văn Thành, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công An

Ủy viên

7. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và MT

Ủy viên

8. Ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ủy viên

9. Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ủy viên

10. Ông Phan Tâm, Thtrưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

y viên

11. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương

Ủy viên

12. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế

Ủy viên

13. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

14. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL

Ủy viên

15. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH

Ủy viên

16. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ủy viên

17. Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

18. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên

19. Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ủy viên

20. Ông Trần Quang Hoài, Phó tng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

Ủy viên thường trực

21. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

Ủy viên

22. Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

Ủy viên

23. Ông Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng UBQGTKCN

Ủy viên

24. Ông Nguyễn Văn Nam, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Bộ tư lệnh BĐBP

Ủy viên

25. Ông Lê Công Thành, Tổng giám đốc Trung tâm KTTVQG

Ủy viên

26. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc Đài THVN

Ủy viên

27. Ông Trần Minh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài TNVN

Ủy viên

28. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu

Ủy viên

29. Bà Trần Thị Hồng An, Phó chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Việt Nam

Ủy viên

30. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN

Ủy viên

31. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương đoàn TNCSHCM

Ủy viên

32. Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó chủ tịch Hội liên hiệp PNVN

Ủy viên

33. Ông Văn Phú Chính, Chánh văn phòng Thường trực

Ủy viên

(Chi tiết thông tin liên lạc của các thành viên Ban Chỉ đạo có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Nhiệm vụ của các Phó trưởng ban và các ủy viên do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 22/QĐ-TWPCTT ngày 06/4/2016, số 33/QĐ-TWPCTT ngày 15/4/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; (để b/c)
- Phó Thủ tướng CP Trịnh Đình Dũng; (để b/c)
- VP Trung ương Đảng; (để b/c)
- VP Chủ tịch nước; (để b/c)
- VP Quốc hội; (để b/c)
- VP Chính phủ; (để b/c)
- Ban CH PCTT&TKCN các Bộ, ngành;
- UBND, Ban CH PCTT&TKCN các tỉnh, TP;
- Lưu VP, NVTH_3b.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Nguyễn Xuân Cường

 

PHỤ LỤC

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-TWPCTT ngày 01/8/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai)

TT

BAN CHỈ ĐẠO

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHC VỤ

ĐIN THOI

Fax

Email

DI ĐỘNG

ĐT CƠ QUAN

ĐT NHÀ RIÊNG

1

Trưởng ban

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nguyn Xuân Cường

Bộ trưởng

0903.419.317

04.37346993

 

 

 

2

Phó Trưởng ban TT

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hoàng Văn Thắng

Thứ trưởng

0903.409.241

080.43768

043.563.6419

 

 

3

Phó Trưởng ban

Văn phòng Chính phủ

Nguyn Cao Lục

Phó chủ nhim

 

 

 

 

 

 

Trợ lý

Vụ Kinh tế ngành

Đào Quang Tuynh

Hàm PVT

0913.599.876

 

 

 

daoquangtuynh@chinhphu.vn

4

Phó Trưởng ban

Bộ Quốc Phòng

PĐĐ Phạm Ngọc Minh

Phó tng TMT

0913.501.703

069.553.562

 

 

 

 

Trợ lý

Cục cứu hộ cứu nạn

Đại tá Phạm Văn T

Phó cục trưởng

0983.888.928

069.696.292

 

0437333845

 

5

Ủy viên

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vũ Văn Tám

Thứ trưởng

0936.186.988

3,7346992

2,2406386

 

 

 

 

Thư ký thứ trưởng

Nguyễn Công Hin

Chuyên viên

0979.001.559

3,7346992

 

 

 

6

Ủy viên TT

Tng cục Thủy li

Trần Quang Hoài

Phó tng CT

0913.241.568

 

 

 

 

7

Ủy viên

Tổng cục Thủy li

Nguyn Văn Tnh

Phó TCT

0913.232.955

043.734.9770

 

 

 

8

Ủy viên

Tổng cục Thủy sn

Nguyễn Ngọc Oai

Phó TCT

0912.211.020

37247156

3,7720757

 

 

9

Ủy viên

Văn phòng thường trực BCĐ

Văn Phú Chính

Chánh VP

0903.501.023

0437346377

 

04,37335701

vpchinh@gmail.com

10

Ủy viên

Ủy ban Quốc gia TKCN

Trương Đc Nghĩa

Chánh VP

0983.287.629

 

 

043.7342.690

 

 

Trợ lý

Cục cứu hộ cứu nạn

Đại tá Nguyn Anh Dũng

Trưởng phòng

0983.540.167

069.551.765

 

043.7342.690

phongpctt2014@gmail.com

11

Ủy viên

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng

TT Nguyn Văn Nam

Phó Tư lệnh

0977777886

518021

 

 

 

 

Trợ lý

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng

Đại tá Lê Thanh Sơn

Phó Tham mưu trưởng

989.143.504

 

 

 

 

 

Trợ lý

Phòng CHCN

Trần Dương Kiên

Trưởng phòng

0913363861

518188

 

0439330964

 

12

Ủy viên

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chu Phạm Ngọc Hin

Th trưởng

0913293646

0437737600

 

0438359221

cpnhien@monre.gov. vn

 

 

Thư ký thứ trưởng

A Phương

 

0965506668 - 0934567887

 

 

 

 

 

Trợ lý

Trung tâm KTTV Quốc gia

Lê Công Thành

Tng giám đc

0913.223.865

0438244189

0435142249

0438257740

lcthanh071@yahoo.com

13

Ủy viên

Trung tâm KTTV Quốc gia

Lê Công Thành

Tng giám đc

0913.223.865

0438244189

0435142249

0438257740

lcthanh071@yahoo.com

 

Trợ lý

Trung tâm dự báo KTTVTW

Hoàng Đức Cường

Giám đc

0912.347.504

0435631732

 

0439336083- 0438254278

hdcuong@nchmf.gov.vn

14

Ủy viên

Bộ Ngoại Giao

Vũ Hng Nam

Th trưởng

0913.033.688

0437993568

3.799.6282

0437992682

vuhongnam@gmail.com

 

Trợ lý

Cục lãnh sự

Phạm Hoàng Tùng

Phó cục trưởng

984.804.741

04.37993149

 

04.37993505

04.38236928

tung.norway@gmail.com

15

Ủy viên

Bộ Giao thông vận tải

Nguyễn Nhật

Th trưởng

0913.272.083

043.975.0061

 

0439423291

Nguyennhat@mt.gov.vn

 

Trợ lý

Ban Ch huy PCTT&TKCN Bộ

Nguyễn Hoàng Huyến

Phó trưởng ban TT

0982.345.689

043.822.1548

043.537.4129

0439421242

Banpclb@mt.gov.vn

16

Ủy viên

Đài Truyền hình Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Tổng GĐ

0903.227.427

04.668.11700

 

 

thuhien@vtv.vn

 

Trợ lý

Trung tâm THTT và CBTT

Bùi Hi Bình

Phó giám đc

0903.262.639

043.724.7560

04.3990.0889

0437718167

bhbinh79@gmail.com

17

Ủy viên

Đài Tiếng nói Việt Nam

Trn Minh Hùng

Phó tng GĐ

0913207035

 

 

0439362163

 

 

Tr

Trung tâm Tin

Nguyễn Hoài Thu

Giám đc

0903.412.797

 

 

 

 

18

Ủy viên

Bộ Công An

T.T Bùi Văn Thành

Thứ trưởng

0903.470.339

0199.345.6789

069.43556

069.44562

069.20158

thanhbv.gmobile@gmail.com

 

Thư ký

 

A. Sơn

 

0996826789

 

 

 

 

Tr

Văn phòng thường trực Bộ CA

D.T. Đoàn Thanh Hiền

Chánh văn phòng

0913.036.660 0993.190.858

069.20198

069.44159

doanhien.wpt@gmail.com

19

Ủy viên

Bộ Thông tin và Truyn thông

Phan Tâm

Th trưởng

0904223888

0439439058

 

0438263477

ptam@mic.gov.vn

 

Trợ lý

Cục Viễn thông

Nguyn Phong Nhã

Phó cục trưởng

0913.226.969

08046020

043.556.6868

08046018

npnha@vnta.gov.vn

20

Ủy viên

Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Thứ trưởng

0985.466.363

0422202218

 

0422202525

Vuonghq@moit.gov.vn

 

Tr lý

Cục kỹ thuật AT và MT

Cao Anh Dũng

Phó cục trưởng

0982.735.988

04.222.18319

04.222.18321

 

dungca@moit.gov.vn

21

Ủy viên

B Y tế

Phạm Lê Tun

Thứ trưởng

0913.229.157

046.273.2258

046.282.4328

 

 

 

Tr

Văn phòng bộ

Nguyễn Xuân Trường

Chánh VP

0903.416.168

046.273.2222

046.251.0176

043.6273.2207

 

22

Ủy viên

B Giáo dc và Đào to

Phạm Mạnh Hùng

Thứ trưởng

 

 

 

 

 

 

 

Thư ký thứ trưởng

A Thạc

 

0976.74.85.89

 

 

 

 

 

Trợ lý

Cục cơ sở vật chất và TB trường học, đồ chơi tr em

Phạm Hùng Anh

Phó cục trưởng

0982.337.088

 

 

 

phanh@moet.edu.vn

23

Ủy viên

BVăn Hóa - Thể Thao - DL

Huỳnh Vĩnh Ái

Th trưởng

0913.993.699

043.944.6942

 

 

huynhvinhai@chinhphu.vn

 

Thư ký

 

Vũ Việt Dũng

 

0989.759.659

 

 

 

 

 

Trợ lý

Cục Văn hóa cơ sở

Phạm Tuấn Linh

 

0983.199.459

0438251677

 

 

cucvhcs@gmail.com

24

Ủy viên

Bộ Lao động -TBXH

Nguyễn Trọng Đàm

Thứ trưởng

0913.201.397

04.39365797

 

 

 

 

Trợ lý

Cục Bo trợ xã hội

Lê Viết Phái

Trưởng phòng

091.4149705

04.37478662

 

04.37478674

levietphaivch@gmail.com

25

Ủy viên

Bộ Xây dựng

Lê Quang Hùng

Thứ trưởng

0903.403.720

0439760271 (254)

043.834.8364

0439762153

Hunglq62@vnn.vn

 

Trợ lý

Cục giám định NN về CLCTXD

Phan Duy Thương

Phó cục trưởng

0913222481

0439760271 (442)

 

0439780303

Duythuonghrc@gmail.com

26

Ủy viên

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trần Văn Tùng

Thứ trưởng

0912.356.843

3.826.3387

3.756.8626

39.439.730

tvtung@most.gov.vn

 

Tr

Vụ KHCN các ngành KTKT

Nguyn Phú Hùng

Phó vụ trưởng

0902.143.737

35.560.626

 

39.439.733

nphung@most.gov.vn

27

Ủy viên

B Kế hoch và Đầu tư

Nguyễn Văn Hiếu

Th trưởng

 

 

 

 

fa_hieu@mpi.gov.vn

 

Trợ lý

Vụ Kinh tế NN

Nguyn Văn Đoàn

Phó vụ trưởng

0912.599.591

080.444.08

 

 

nguyenvandoan@mpi.gov. vn

28

Ủy viên

B Tài chính

Huỳnh Quang Hi

Thứ trưởng

 

0422202828

tk: 0904.097.676

04 2220 8010-04 2220 8053

dothehien@mof.gov.vn

 

Trợ lý

Vụ Ngân sách

Đỗ Việt Đức

Phó vụ trưởng

0912.181.839

0422202828 (3146)

 

dovietduc@mof.gov.vn

29

Ủy viên

Vin vt lý đa cu

Nguyễn Xuân Anh

Viện trưởng

0912.312.974

043.756.4380

043.551.603

438.364.696

nxuananh05@gmail.com

 

Tr

Vin vật lý địa cầu

Phạm Thế Truyền

Nghiên cứu viên

0984.482.526

043.791.8273

 

437.914.593

ptt502@gmail.com

30

Ủy viên

Hội chữ Thp đỏ Vit Nam

Trần Thị Hồng An

Phó Chủ tch

0912.339.754

043.822.4030

 

043.942.4285

tranan71@yahoo.com.vn

 

Trợ lý

Ban Phòng ngừa và UP thm họa

Trần Quốc Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban

0989.082.911

043.822.4030

043.688.4204

0439424285

tranquochung187@gmail.com

31

Ủy viên

Mt trn Tquốc Vit Nam

Trương Thị Ngọc Ánh

Phó chủ tch

0903.501.167

080.46069

 

 

truongthingocanh@gmail.com

 

Tr

Thường trực vì người nghèo và hoạt đng cứu tr

Nguyễn Thị Hồng Thương

Trưởng phòng

904058336

438.256.327

 

 

hongthuong_tc@yahoo.com

32

Ủy viên

Trung ương đoàn TNCSHCM

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư

0913.305.093

046.262.1999

 

462.631.674

anhtuantwd@yahoo.com

 

Trợ lý

Ban thanh niên nông thôn

Đặng Đức Chiến

Phó Trưởng ban

0912595088

0462631999 (508)

 

0462631674

ducchien79@gmail.com

33

Ủy viên

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hoàng Thị Ái Nhiên

Phó chủ tịch

0913.295.394

043.971.9910

0435626914

0439713143

amhienqb@yahoo.com

 

Tr

Văn phòng Hội

Trần Thu Thủy

Chánh văn phòng

0982.211.266

043.972.0818

0437625998

0439713143

thuytran66@gmail.com

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 91/QĐ-TWPCTT ngày 01/08/2016 về thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.719

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43