Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 91-HĐBT năm 1990 về việc chia các huyện Bến Hải và Triệu Hải thuộc tỉnh Quảng Trị do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 91-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 23/03/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91-HĐBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA CÁC HUYỆN BẾN HẢI VÀ TRIỆU HẢI THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ban Tổ chức của Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia các huyện Bến Hải và Triệu Hải thuộc tỉnh Quảng Trị như sau:

A- Chia huyện Bến Hải thành hai huyện lấy tên là huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh.

Huyện Vĩnh Linh gồm thị trấn Vĩnh Linh và 20 xã: Vĩnh Sơn, Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Lâm, Vĩnh Long, Vĩnh Thành, Vĩnh Chấp, Vĩnh Nam, Vĩnh Trung, Vĩnh Tú, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạc, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hiền, Vĩnh Tân, Vĩnh Giang, Vĩnh Thái, Vĩnh Quang, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, có 61.956 héc ta diện tích tự nhiên với 77.678 nhân khẩu.

Địa giới huyện Vĩnh Linh: Phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp huyện Hương Hoá; phía Nam giáp huyện Gio Linh; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình.

Huyện Gio Linh gồm 16 xã: Gio Mai, Gio Mỹ, Gio Quang, Gio Thanh, Gio Phong, Gio Châu, Gio Việt, Gio Hải, Gio Sơn, Gio An, Trung Sơn, Trung Hải, Trung Giang, Linh Thượng, Vĩnh Trường và Hải Thái, có 48.157 héc ta diện tích tự nhiên với 59.228 nhân khẩu.

Địa giới huyện Gio Linh: Phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp huyện Hương Hoá; phía Nam giáp thị xã Đông Hà và huyện Triệu Phong; phía Bắc giáp huyện Vĩnh Linh.

B- Chia huyện Triệu Hải thành hai huyện lấy tên là huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng.

Huyện Triệu Phong gồm 21 xã: Triệu Thượng, Triệu ÁI, Triệu Giang, Triệu Thành, Triệu Long, Triệu Đại, Triệu Thuận, Triệu Đô, Triệu Hoà, Triệu Đông, Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Trạch, Triệu Phước, Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Nguyên, Ba Lòng và Hải Phúc, có 51.200 héc ta diện tích tự nhiên với 91.412 nhân khẩu.

Địa giới huyện Triệu Phong: phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp thị xã Đông Hà, huyện Hướng Hoá và tỉnh Thừa Thiên - Huế; phía Nam giáp thị xã Quảng Trị và huyện Hải Lăng; phía Bắc giáp thị xã Đông Hà và huyện Gio Linh.

Huyện Hải Lăng gồm 20 xã: Hải Chánh, Hải Sơn, Hải Trường, Hải Lâm, Hải Phú, Hải Thượng, Hải Lệ, Hải Tân, Hải Hoà, Hải Thọ, Hải Thiện, Hải Thành, Hải Xuân, Hải Quy, Hải Vĩnh, Hải Dương, Hải Ba, Hải Quế, Hải An và Hải Khê, có 49.853 héc ta diện tích tự nhiên với 82.209 nhân khẩu.

Địa giới huyện Hải Lăng: Phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp huyện Triệu Phong; phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế; phía Bắc giáp thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 91-HĐBT năm 1990 về việc chia các huyện Bến Hải và Triệu Hải thuộc tỉnh Quảng Trị do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.491
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.137.4