Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 91/2003/QĐ-BQP giải thể Ban Chỉ huy quân sự huyện Trà My, thành lập Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Trà My, huyện Nam Trà My thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam - Quân khu 5 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 91/2003/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 18/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 91/2003/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TRÀ MY, THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN BẮC TRÀ MY, HUYỆN NAM TRÀ MY THUỘC BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NAM – QUÂN KHU 5

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996; đã sửa đổi bổ sung một số điều ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 05/07/1996 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 72/2003/NĐ-CP ngày 20/06/2003 của Chính phủ về việc chia tách huyện Trà My thành hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể Ban chỉ huy quân sự huyện Trà My thuộc Ban chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam – Quân khu 5.

Điều 2:

1. Thành lập Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam – Quân khu 5.

2. Tổ chức, biên chế cơ quan Ban chỉ huy Quân sự hai huyện thực hiện theo biểu tổ chức, biên chế mang số hiệu 0942 (Quyết định số 840/QĐ-TM ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Bộ Tổng tham mưu). Thời gian thực hiện xong trong quý III năm 2003.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Điều 4: Các đồng chí: Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Tư lệnh Quân khu 5 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Phùng Quang Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 91/2003/QĐ-BQP giải thể Ban Chỉ huy quân sự huyện Trà My, thành lập Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Trà My, huyện Nam Trà My thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam - Quân khu 5 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255