Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/2001/QĐ.UBNDT điều chỉnh mức chi trả sinh hoạt, hoạt động phí, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cán bộ và công an viên xã, phường, thị trấn trong tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 90/2001/QĐ.UBNDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Nguyễn Duy Tân
Ngày ban hành: 21/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2001/QĐ.UBNDT

Sóc Trăng, ngày 21tháng 03 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC CHI TRẢ SINH HOẠT PHÍ, HOẠT ĐỘNG PHÍ, HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ VÀ CÔNG AN VIÊN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG TỈNH SÓC TRĂNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Nghị định số 77/2000/NĐ-CP, ngày 15/12/2000 của Chính phủ về việc đièu chỉnh mức lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí và Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện số 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC, ngày 26/12/2000 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính;

- Căn cứ các Quyết định số 116/1998/QĐ.UBNDT, số 117/1998/QĐ.UBNTD, số 118/1998/QĐ.UBNDT, ngày 17/09/1998 và số 80/2000/QĐ.UBNDT, 81/2000/QĐ.UBNDT, ngày 21/03/2000 của UBND tỉnh Sóc Trăng;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh Vật giá, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay điều chỉnh mức chi trả sinh hoạt phí, hoạt động phí, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cán bộ và công an viên các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 01/01/2001, cụ thể như sau:

1. Mức chi sinh hoạt phí cho các chức danh: Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và Phó các đoàn thể xã, phường, thị trấn (gồm Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh theo quy định tại Quyết định số 117/1998/QĐ.UBNDT, ngày 17/09/1998 của UBND tỉnh) là 306.300 đồng/tháng.

2. Mức hỗ trợ hoạt động phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn (phần ngoài quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, ngày 23/01/1998 của Chính phủ, được tỉnh quy định tại Quyết định số 116/QĐ/19998/QĐ.UBNDT, ngày 17/09/1998 của UBND tỉnh) như sau:

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ: 350.000/người/tháng;

- Cán bộ Tuyên giáo, cán bộ tổ chức Đảng: 306.300đ/tháng/người;

- Cán bộ Quân sự: 210.000 đ/người/tháng;

- Đối với cán bộ ấp, khóm:

+ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Nhân dân ấp, khóm: 306.300đ/người/tháng; Phó ban Nhân dân ấp, khóm: 224.600đ/người/tháng.

+ Trường hợp ấp, khóm có chi bộ mà Bí thư Chi bộ không kiêm Trưởng ban Nhân dân ấp, khóm thì Bí thư Chi bộ: 280.000đ/người/tháng; Trưởng ban Nhân dân ấp, khóm: 280.000đ/người/tháng. Phó ban nhân dân ấp, khóm không được hưởng trợ cấp hoạt động phí.

+ Trường hợp ấp, khóm không có chi bộ thì Trưởng ban Nhân dân ấp, khóm: 280.000đ/người/tháng và Phó ban nhân dân ấp, khóm: 224.600đ/người/tháng).

3. Mức phụ cấp hàng tháng đối với Công an viên cấp xã (quy định tại Quyết định số 80/2000/QĐ.UBNDT, ngày 21/03/2000 của UBND tỉnh Sóc Trăng) là 116.700 đồng/tháng.

4. Các đối tượng khác được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC, ngày 26/12/2000 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính.

Điều 2: Mức chi trả sinh hoạt phí, hoạt động phí, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cán bộ và công an viên các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Sóc Trăng nêu tại Điều 1, Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01/01/2001.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ Chức Chính quyền, Giám đốc Sở Tài chánh Vật giá, Kho bạc Nhà nước, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Lưu VP UBND tỉnh
 (HC - NC - LT)

TM. UBND TỈNH SÓC TRĂNG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/2001/QĐ.UBNDT điều chỉnh mức chi trả sinh hoạt, hoạt động phí, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cán bộ và công an viên xã, phường, thị trấn trong tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.533

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50