Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 89/2002/QĐ-UB về việc Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định thành lập Hội khuyến học cấp phường-xã, thị trấn thuộc thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 89/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 07/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN-HUYỆN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC CẤP PHƯỜNG-XÃ, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật số 102/SL/L-004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 về quyền thành lập Hội ;
Căn cứ Nghị định số 258/TTg ngày 14 tháng 6 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật số 102/SL/L-004 ;
Căn cứ Quyết định 42/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 13 tháng 10 năm 1999 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về công nhận bản Điều lệ (sửa đổi) Hội Khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam ;
Xét đề nghị của Hội Khuyến học thành phố tại Văn bản số 25/KH ngày 05 tháng 4 năm 2002 và Tờ trình số 79/TCCQ ngày 16 tháng 7 năm 2002 của Ban Tổ chức Chính quyền thành phố về tổ chức Hội Khuyến học cấp phường-xã của thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định thành lập Hội Khuyến học cấp phường-xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện căn cứ nhu cầu của địa phương để xem xét, quyết định thành lập Hội Khuyến học phường-xã, thị trấn phù hợp với Điều lệ của Hội khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam (gọi tắt là Hội Khuyến học Việt Nam) và đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Văn hóa xã hội- Hội đồng nhân dân TP
- Ban Tổ chức Thành Ủy, Ban Dân vận Thành Ủy
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX
- Lưu (VX

CHỦ TỊCH  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/2002/QĐ-UB về việc Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định thành lập Hội khuyến học cấp phường-xã, thị trấn thuộc thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.894

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142