Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2012 về Danh mục số 2 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 887/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Kim Mai
Ngày ban hành: 06/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 887/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 2 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CỦA TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001;

Căn cứ Nghị định 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử của tỉnh Tiền Giang (Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Tiền Giang).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Danh mục số 2 của Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục số 1 và số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

DANH MỤC SỐ 2

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CỦA TỈNH TIỀN GIANG (CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TỈNH TIỀN GIANG)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Thư viện tỉnh Tiền Giang

2

Bảo tàng tỉnh Tiền Giang

3

Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Tiền Giang

4

Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế

5

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

6

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

7

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Tiền Giang

8

Bệnh viện Mắt Tiền Giang

9

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang

10

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang

11

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tiền Giang

12

Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Y tế Tiền Giang

13

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe

14

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

15

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tiền Giang

16

Trung tâm Tin học

17

Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Giáo dục và Đào tạo

18

Trường THPT Chuyên Tiền Giang

19

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

20

Trường THPT Đốc Binh Kiều

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

21

Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

22

Trung tâm Giới thiệu việc làm Tiền Giang

23

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

24

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tiền Giang

25

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

26

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương

27

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng

28

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp

29

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước tỉnh Tiền Giang

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30

Trung tâm Khuyến nông

31

Trung tâm Giống Nông nghiệp

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài chính

32

Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ tài chính

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

33

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học

34

Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

35

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng

36

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng

37

Trung tâm Kiến trúc - Quy hoạch

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải

38

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông

39

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

40

Đoạn Quản lý Giao thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2012 về Danh mục số 2 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45