Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 88-QĐ/TW năm 1994 thành lập Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Bí thư Trung ương ban hành

Số hiệu: 88-QĐ/TW Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Bí thư Người ký: Đào Duy Tùng
Ngày ban hành: 05/09/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 88-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Nhằm tăng cường và thống nhất sự lãnh đạo, quản lý của các tỉnh, thành ủy và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH:

1. Thành lập trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở thống nhất trường Đảng và trường Hành chính hoặc trường quản lý Nhà nước của tỉnh, thành phố, gọi là trường Chính trị tỉnh, thành phố.

2. Trường chính trị tỉnh, thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; có vị trí như một ban, ngành cấp tỉnh; có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a) Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng huyện, quận; trưởng, phó phòng của các ban, ngành cấp tỉnh và cán bộ dự nguồn các chức danh trên.

b) Bồi dưỡng ngắn hạn các đối tượng trên về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

c) Bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, về quản lý hành chính Nhà nước và về công tác vận động quần chúng.

d) Tham gia nghiên cứu khoa học và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương

3. Ban tổ chức Trung ương phối hợp với Ban tổ chức Chính phủ, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Dân vận Trung ương xây dựng quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước.

4. Các tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung, quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, thành phố, về tổ chức biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ và học viên của trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý Nhà nước về quy chế đào tạo, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trường.

5. Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, các ban đảng, Ban cán sự đảng và đảng đoàn có liên quan để xây dựng và hướng dẫn thống nhất nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho trường.

6. Các tỉnh ủy, thành ủy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, các ban Trung ương Đảng, các ban cán sự đảng và đảng đoàn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh, thành ủy;
- Các ban, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP Trung ương.

T/M BAN BÍ THƯ
Đào Duy Tùng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 88-QĐ/TW năm 1994 thành lập Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Bí thư Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.989
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236