Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 87-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 17/07/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 87-HĐBT NGÀY 17-7-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN CỦA HUYỆN NHÀ BÈ THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thị trấn của huyện Nhà Bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Thành lập thị trấn Nhà Bè (thị trấn huyện lỵ huyện Nhà Bè) trên cơ sở 430 hécta đất với 5001 nhân khẩu của xã Phú Mỹ và 423 hécta đất với 10.948 nhân khẩu của xã Phú Xuân cùng huyện.

Thị trấn Nhà Bè có tổng diện tích tự nhiên 853 hécta với 15.949 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Nhà Bè ở phía đông giáp tỉnh Đồng Nai; phía tây giáp xã Phước Kiển; phía nam giáp xã Phú Xuân; phía bắc giáp xã Phú Mỹ.

Xã Phú Xuân còn 1.156 hécta đất với 10.615 nhân khẩu.

Địa giới xã Phú Xuân ở phía đông giáp tỉnh Đồng Nai; phía tây giáp xã Phước Kiển và xã Nhơn Đức; phía nam giáp xã Long Thới và huyện Duyên Hải; phía bắc giáp thị trấn Nhà Bè.

2. Tách 352 hécta đất với 1.939 nhân khẩu của xã Tân Thuận để sáp nhập vào xã Phú Mỹ.

Xã Phú Mỹ có tổng diện tích tự nhiên 1.342 hécta với 7.720 nhân khẩu.

Địa giới xã Phú Mỹ ở phía đông giáp tỉnh Đồng Nai; phía tây giáp xã Phước Kiển và xã Tân Quy; phía nam giáp thị trấn Nhà Bè; phía bắc giáp xã Tân Thuận.

3. Chia xã Tân Thuận thành 2 xã lấy tên là xã Tân Thuận Đông và xã Tân Thuận Tây.

- Xã Tân Thuận Đông có 663 hécta đất với 9478 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Thuận Đông ở phía đông giáp xã Thạnh Mỹ Lợi thuộc huyện Thủ Đức; phía tây giáp xã Tân Thuận Tây; phía nam giáp xã Phú Mỹ; phía bắc giáp xã Thủ Thiêm thuộc huyện Thủ Đức.

- Xã Tân Thuận Tây có 324 hécta đất với 13.257 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Thuận Tây ở phía đông giáp xã Tân Thuận Đông; phía tây giáp xã Tân Quy; phía nam giáp xã Phú Mỹ; phía bắc giáp phường 18 thuộc quận 4.

4. Tách 208 hécta đất với 944 nhân khẩu của xã Tân Quy để sáp nhập vào xã Phước Kiển.

Xã Phước Kiển có tổng diện tích tự nhiên 1.274 hécta với 5.836 nhân khẩu.

Địa giới xã Phước Kiển ở phía đông giáp xã Phú Xuân, xã Phú Mỹ và thị trấn Nhà Bè; phía tây giáp xã Phước Lộc và xã Bình Hưng thuộc huyện Bình Chánh; phía nam giáp xã Nhơn Đức; phía bắc giáp xã Tân Quy.

5. Chia xã Tân Quy thành hai xã lấy tên là xã Tân Quy Đông và xã Tân Quy Tây.

- Xã Tân Quy Đông có 414 hécta đất với 12.343 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Quy Đông ở phía đông giáp xã Phú Mỹ và xã Tân Thuận Tây; phía tây giáp xã Tân Quy Tây; phía nam giáp xã Phước Kiển; phía bắc giáp xã Tân Quy Tây và xã Tân Thuận Tây.

- Xã Tân Quy Tây có 364 hécta đất với 9.232 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Quy Tây ở phía đông giáp xã Tân Quy Đông và Tân Thuận Tây; phía tây giáp phường 1 thuộc quận 8 và xã Bình Hưng thuộc huyện Bình Chánh; phía nam giáp xã Phước Kiển; phía bắc giáp các phường 1, 3, 4 và 15 thuộc quận 4.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 87-HĐBT ngày 17/07/1986 điều chỉnh dịa giới hành chính một số xã và thị trấn của huyện nhà bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204