Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 87/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ:87/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG CHỨC NĂNG LƯU GIỮ PHƯƠNG TIỆN THỦY VI PHẠM CHO KHU ĐƯỜNG SÔNG THUỘC SỞ GIAO THÔNG-CÔNG CHÍNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11  năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 2649/QĐ-UB-NC ngày 16 tháng 8 năm 1994 của ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Khu đường sông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giao thông Công chánh thành phố (nay là Sở Giao thông-Công chính) ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông-Công chính tại Công văn số 119/GT-TCCB ngày 06 tháng 5 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 258/TTr-SNV ngày 17 tháng 5 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung chức năng lưu giữ phương tiện thủy vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố do cơ quan chức năng tạm giữ đưa về chờ xử lý theo quy định của pháp luật cho Khu đường sông thuộc Sở Giao thông-Công chính.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông-Công chính có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Khu đường sông tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông-Công chính, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, Giám đốc Khu đường sông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Bộ Giao thông Vận tải
- Cục đường sông Việt Nam
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Công an thành phố (PC.13;
- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp
- Ban An toàn giao thông TP
- VPHĐ-UB : PVP/VX, ĐT, NC
- Tổ VX, ĐT, NC
- Lưu (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 87/2005/QĐ-UB ngày 26/05/2005 bổ sung chức năng lưu giữ phương tiện thủy vi phạm cho Khu đường sông thuộc Sở Giao thông-Công chính do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.479

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!