Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 86/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 10/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CẤP CHO MỘT SỐ ĐƠN VỊ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC QUẢN LÝ XUẤT CẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 05/2000/NĐ-CP ngày 3/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay phân cấp cho 20 Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ (có danh sách kèm theo) quyền quyết định xuất cảnh để giải quyết việc công và việc riêng cho người thuộc biên chế chính thức và người lao động hợp đồng dài hạn như sau:

- Bộ trưởng quyết định việc xuất cảnh cho Viện trưởng, Phó viện trưởng, Giám đốc Trung tâm thuộc Viện, Trưởng phòng, Trưởng bộ môn, nghiên cứu viên cấp cao; người đi nhận học hàm, học vị và các danh hiệu khác do nước ngoài và người được cử đi theo đoàn cao cấp của Đảng và Nhà nước.

- Viện trưởng quyết định xuất cảnh cho tất cả những người không thuộc đối tượng trên của Viện.

Điều 2: Viện trưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải thực hiện đúng các qui định hiện hành của Chính phủ và của Bộ về quản lý nhân sự, quản lý hộ chiếu và hiệu quả khi quyết định xuất cảnh.

Điều 3: Quản lý thực hiện:

- Các đơn vị gửi ngay quyết định xuất cảnh và gửi báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết hàng năm về Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác quốc tế.

- Giao Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác quốc tế hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra theo chức năng của đơn vị mình và tập hợp báo cáo việc xuất cảnh ở các đơn vị được phân cấp.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho quyết định số 126/1999/QĐ/BNN-TCCB ngày 6/9/1999 về việc phân cấp trong quản lý xuất cảnh.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưỏng Vụ Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Lê Huy Ngọ

DANH SÁCH

 20 VIỆN ĐƯỢC PHÂN CẤP
(Kèm theo QĐ 86/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/8/2000)

1. Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam

2. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

3. Viện Khoa học Thuỷ lợi

4. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

5. Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

6. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây nguyên

7. Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu long

8. Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

9. Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

10.Viện Điều tra Quy hoạch rừng

11.Viện Nghiên cứu cây ăn qủa miền Nam

12.Viện Chăn nuôi

13.Viện Thú y

14.Viện Cây Lương thực và cây Thực phẩm

15.Viện nghiên cứu Ngô

16.Viện Di truyền Nông nghiệp

17.Viện Cơ điện Nông nghiệp

18.Viện Bảo vệ thực vật

19.Viện Thổ nhưỡng - Nông hoá

20.Viện Kinh tế Nông nghiệp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/08/2000 phân cấp cho một số đơn vị quyền quyết định và chịu trách nhiệm trong việc quản lý xuất cảnh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.553

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!