Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 852/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 852/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 852/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 76/1999/NQ-UBTVQH10 ngày 23 tháng 3 năm 1999 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/1998/NQ-QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Quốc hội khoá X;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật đường bộ Việt Nam, gồm các thành viên dưới đây :

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban

2. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ủy viên thường trực,

3. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ủy viên,

4. Thứ trưởng Bộ Công an, ủy viên

5. Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ủy viên.

Trưởng ban Ban Soạn thảo Dự án Luật mời 01 đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương Đảng tham gia Ban soạn thảo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo Dự án Luật :

1. Tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu, khảo sát, thu thập tài liệu, soạn thảo nội dung Dự án Luật Đường bộ Việt Nam.

2. Thành lập và trực tiếp chỉ đạo Tổ biên tập Dự án Luật Đường bộ Việt Nam, gồm các chuyên gia của các Bộ, cơ quan có đại diện tham gia Ban soạn thảo Dự án Luật.

3. Tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan về nội dung Dự án Luật Đường bộ Việt Nam.

4. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo Dự án Luật.

5. Dự kiến tiến độ và dự trù kinh phí cho việc xây dựng Dự án đúng tiến độ quy định.

6. Trình Dự án Luật Đường bộ Việt Nam kèm theo dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật để Chính phủ xem xét, thông qua trước khi trình Quốc hội.

Điều 3. Các cơ quan có thành phần trong Ban soạn thảo Dự án Luật Đường bộ Việt Nam thông báo cho Trưởng ban danh sách đại diện của cơ quan mình tham gia Ban soạn thảo trước ngày 20 tháng 9 năm 1999,.

Điều 4. Ban soạn thảo dự án Luật Đường bộ Việt Nam chấm dứt hoạt động sau khi Luật Đường bộ Việt Nam có hiệu lực.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo Dự án Luật Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- TTg, các PTTg Chính phủ (để b/c),
- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Công an,
- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- VPCP : BTCN, các PCN, Vụ CN,
- Lưu : PC (3b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 852/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.476

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74