Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 85/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 10/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC KIỂM LÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT1

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số:73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại ký họp tháng 10 năm 1999;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn I,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm trực thuộc Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn I. Trụ sở của Trung tâm đặt tại cơ sở 2 của Trường , xã Xuân canh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Điều 2. Trung tâm có nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh của các ngạch công chức kiểm lâm.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự và huấn luyện võ thuật, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ cho đội ngũ công chức kiểm lâm.

- Bồi dưỡng chuyên đề phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, khuyến nông, khuyến lâm và những chuyên đề khác phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng lực lượng công chức kiểm lâm.

Điều 3. Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm, được sử dụng con dấu và tài khoản của Trường để hoạt động giao dịch theo qui định của pháp luật.

Điều 4. Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và một Phó giám đốc. Cán bộ, công nhân viên của Trung tâm bố trí trong biên chế chung của Trường.

Điều 5. Giao Hiệu trưởng xây dựng Quy chế hoạt động của Trung tâm và phối hợp với Cục Kiểm lâm lập dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở 2 của Trường tại Đông Anh đảm bảo thực hiện quy mô đào tạo, bồi dưỡng 200 học viên/năm trình Bộ phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn I và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/08/2000 thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm trực thuộc Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT1 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.695

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!