Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 847/QĐ-TTg năm 2004 về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 847/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 847/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2004-2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 9 tháng 2 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-thông tin và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005, sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thống nhất việc chuẩn bị và tiến hành tổ chức mọi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005 theo tinh thần và nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 9 tháng 2 năm 2004 của Bộ Chính trị.

Điều 3. Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí sau đây:

-Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban.

-Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Phó trưởng ban Thường trực.

-Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương - Phó trưởng ban.

-Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Bộ Công an - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam - thành viên

-Đại diện lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam - thành viên

Điều 4. Bộ Văn hoá - Thông tin là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Ban chỉ đạo Nhà Nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005 sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cơ quan, tổ chức có liên quan và các Thành viên trong Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 847/QĐ-TTg năm 2004 về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.736

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100