Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 84/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 08/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số:73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ quyết định số:817 NN/TCCB/ QĐ ngày 09 tháng 5 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thành lập Trung tâm Thông tin Nông nghiệp và phát triển nông thôn (gọi tắt là Trung tâm Thông tin);
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; được cấp kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học; được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 2 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Trung tâm Thông tin có nhiệm vụ:

- Thu thập, tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng chiến lược, chính sách và công tác quản lý Nhà nước của Bộ;

- Tổng hợp, phân tích, cung cấp thông tin về sản xuất và thị trường nông nghiệp-nông thôn;

- Tổng hợp và cung cấp thông tin về khoa học- công nghệ trong và ngoài nước liên quan đến phát triển nông nghiệp- nông thôn;

- Tổng hợp và cung cấp thông tin về hợp tác quốc tế của ngành Nông nghiệp-phát triển nông thôn.

- Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành.

Điều 3 : Tổ chức của Trung tâm:

* Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và các Phó giám đốc Trung tâm, do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành,

*Các bộ phận chuyên môn,

*Đại diện phía Nam tại 135 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Giao cho Giám đốc Trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ, biên chế, quy chế hoạt động và tổ chức của các bộ phận chuyên môn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số: 817/NN/TCCB/QĐ ngày 9/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Giám đốc Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lê Huy Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 84/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/08/2000 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông tin trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.062

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!