Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 813/2000/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lã Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 05/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 813/2000/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 813/2000/QĐ-BGTVT NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo Chính phủ về tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị quyết số 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bãi bỏ 88 văn bản pháp luật theo danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lã Ngọc Khuê

(Đã ký)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 813/2000/QĐ-BGTVT ngày 5 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

VỀ HÀNG HẢI

1

Quyết định

1843/QĐ

07/05/1978

Về ban hành biểu cước phí cảng biển

2

Quyết định

1213 QĐ/VTGC

12/06/1978

Về ban hành biểu cước vận tải hàng hoá bằng tàu biển có máy lạnh

3

Quyết định

1214 QĐ/VTGC

12/06/1978

Về ban hành giá cho thuê container để đưa hàng vận chuyển trong nước

4

Quyết định

632 QĐ/VTGC

21/03/1978

Về quy định tạm thời biểu cước phí kho bãi tại các kho bãi do công ty đại lý vận tải biển miền nam quản lý

5

Quyết định

3138 QĐ/PC

12/12/1979

Về quy chế quá cảnh sông Cửu Long (Mê Kông) đưa hàng viện trợ sang Campu chia

6

Quyết định

186 QĐ/PC

10/01/1984

Về ban hành Quy chế đối với công ty nước ngoài, Công ty liên doanh với nước ngoài về trục vớt tàu, hàng chìm trong vùng biển Việt Nam

7

Quyết định

2623 QĐ/TCCB

23/11/1992

Về việc thành lập ban tiếp nhận đài thông tin duyên hải

8

Thông tư

167/TT-PC

05/09/1983

Về hướng dẫn thực hiện việc thống nhất quản lý các tàu vận tải đường biển.

9

Quyết định

239/QĐ-PC

9/02/1987

Ban hành tạm thời thể lệ cảng biển Việt Nam

VỀ ĐƯỜNG SÔNG

10

Quyết định

672/QĐVT

27/4/1992

Ban hành quy chế quản lý cảng, bến sông

11

Quyết định

2309/QĐVT

22/11/1993

Quy định về quản lý và cấp phép phương tiện hành nghề trên sông sử dụng khoảng sông

12

Quyết định

772/PCVT

13/9/1994

Quy chế tạm thời về quản lý vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đò.

13

Quyết định

743/TC

10/4/1968

Mẫu giấy giao hàng

14

Thông tư

09/VT

01/08/1965

Quyết định huy động phí cho phương tiện vận tải thuỷ

15

Quyết định

818 QĐ/TCCB-LĐ

6/5/1991

Về ban hành Điều lệ (tạm thời) thi cấp bằng và đảm nhiệm chức danh sĩ quan tầu sông theo phân hạng tàu sông

16

Quyết định

261/QĐ/TCCB-LĐ

19/2/1992

Về sửa đổi, bổ sung 1 số điều trong bản điều lệ (tạm thời) về thi cấp bằng sĩ quan tàu sông

17

Quyết định

741/GT

9/4/1987

Về ban hành bảng phân loại đường thuỷ nội địa quản lý

18

Quyết định

025/QĐ-KHKT

01/8/1994

Về ban hành quy tắc phòng ngừa va chạm tầu thuyền trên đường thuỷ nội địa

19

Thông tư

459/TT-GT

10/12/1992

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 025/QĐ-KHKT

20

Quyết định

1181/QĐ-KHKT

1/8/1994

Về ban hành quy định phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên đường thuỷ nội địa trong điều kiện tầm xa bị hạn chế

21

Quyết định

1330/QĐ/PC

25/7/1989

Quy định việc đăng ký hành chính và phân cấp đăng kiểm tàu sông

22

Quyết định

2491 QĐ/PCVT

8/12/1993

Về ban hành bản thể lệ đăng ký hành chính tầu sông

23

Quyết định

1035 QĐ/VT

12/6/1990

Về ban hành thể lệ vận chuyển và xếp dỡ hàng hoá đường thuỷ nội địa

24

Quyết định

1036 QĐ/VT

12/6/1990

Về ban hành thể lệ vận chuyển hành khách thuỷ nội địa Việt Nam

25

Quyết định

568/PC-VT

02/4/1993

Về việc sử dụng sà lan LASH để vận chuyển hàng hoá thuỷ nội địa tại Việt Nam

26

Quyết định

1138 QĐ/PCVT

6/5/1997

Về Quản lý và cấp giấy phép mở bến đò

27

Quyết định

2049 QĐ/PC

6/8/1996

Về việc giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện vận tải thuỷ nội địa

28

Thông tư

18/TT/PC-VT

20/1/1995

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 221/HĐBT và NĐ 222/HĐBT về kinh doanh vận chuyển hàng hoá hành khách công cộng bằng phương tiện vận tải hoạt động trên đường bộ, ĐTNĐ

29

Quyết định

2357/KTVT

26/8/1986

Về hạch toán tiết kiệm và chi phí chung cho công tác QLTX đường thuỷ nội địa

30

Quyết định

1286 QĐ/GTTB

17/7/1989

Ban hành Điều lệ bảo vệ đường thuỷ nội địa

31

Chỉ thị

236 CT/GTVT

21/7/1997

Về phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thuỷ nội địa

VỀ ĐƯỜNG BỘ

32

Quyết định

119/CT/QĐ

1/12/1977

Ban hành điều lệ tạm thời về tổ chức HTX vận tải cơ giới hành khách và hàng hoá bậc thấp đường bộ ở các tỉnh và thành phố phía nam.

33

Chỉ thị

1447/PC

10/5/1978

Trách nhiệm xếp dỡ hàng hoá

34

Chỉ thị

80/CP

11/5/1978

Thu tiền cước vận tải theo pháp luật quy định

35

Thông tư

198 VT/GT

1/11/1978

Hướng dẫn tính cước vận tải và các loại dịch vụ phục vụ hành khách bằng ô tô và tàu sông

36

Chỉ thị

209/CT

19/11/1978

Tăng cường công tác quản lý bán vé tàu xe nâng cao chất lượng phục vụ hành khách

37

Thông tư

60/CP

28/3/1979

Tăng cường quản lý vận tải ở các tỉnh và thành phố phía nam

38

Quyết định

100/QĐ/GTGT

30/5/1979

Ban hành biểu cước vận tải hành khách bằng xe ca chạy liên tỉnh bằng tàu sông từ TP Hồ Chí Minh đi các Thị xã, thị trấn và ngược lại

39

Chỉ thị

101/CT

30/5/1979

Chấp hành Quyết định số 140/TTg ngày 21/4/1979 của Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng thống nhất giá cước trong cả nước

40

Quyết định

383 QĐ/KT3

11/3/1981

Quy định tạm thời công tác thiết kế và xét duyệt thiết kế các phương tiện cơ giới Đ.Bộ

41

Thông tư

21/TT-PC

7/1/1984

Quy định về việc đi lại trên đường giao thông công cộng đối với các loại xe bánh xích, xe có tải trọng lớn, xe có kích thước quá khổ giới hạn của cầu đường bộ

42

Thông tư

148/PC

29/6/1984

Quy định việc ô tô qua phà và quản lý sử dụng giấy ưu tiên qua phà

43

Công văn

168/QLGT

30/7/1984

Hướng dẫn thực hiện việc ưu tiên qua phà

44

Thông báo

201/QLGT

27/8/1984

Cấp giấy ưu tiên qua phà

45

Quyết định

3485/KHKT

12/11/1984

Ban hành điều lệ báo hiệu đường bộ

46

Công văn

2744/QLGT

27/8/1985

Bổ sung TT 21/TT-PC về cấp giấy phép cho xe bánh xích, xe quá khổ, quá tải.

47

Công văn

64/QLGT

29/4/4986

Bổ sung TT 21/TT-PC và Công văn 2744/QLGT

48

Công văn

501/GT

27/2/1987

Quản lý sử dụng giấy ưu tiên qua phà

49

Chỉ thị

248/GT

29/12/1987

Quản lý xe có trọng tải lớn chạy trên đường từ Bình Trị Thiên trở vào Nam

50

Chỉ thị

156/GT

14/7/1988

Tăng cường công tác kiểm tra xử lý các loại xe bánh xích; xe quá khổ, quá tải

51

Quyết định

1941/QĐ-GT

13/8/1988

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác sửa chữa thường xuyên đường bộ +

52

Quyết định

1001/GTTB

6/6/1989

Tăng cường công tác bảo vệ an toàn giao thông đường bộ

53

Quyết định

1692/QLVT

15/9/1990

Phân công phân cấp quản lý vận tải hàng hoá đường bộ, đường thuỷ

54

Quyết định

1693/QLVT

15/9/1990

Phân công phân cấp quản lý vận tải hành khách đường bộ, đường thuỷ

55

Quyết định

2079/PC

13/11/1990

Cho phép thành lập lực lượng thanh tra giao thông

56

Chỉ thị

688/GT

13/3/1991

Tăng cường kiểm tra xe quá khổ, quá tải

57

Chỉ thị

159/GT

13/7/1991

Quản lý xe quá tải, quá khổ xe bánh xích trên quốc lộ 5

58

Thông báo

39/CT

25/2/1992

Về tải trọng xe trên một số quốc lộ

59

Quyết định

1632/QĐVT

12/8/1992

Quản lý các tuyến vận tải hành khách đường bộ

60

Thông tư

175/TT-VT

12/8/1992

Hướng dẫn thi hành Quyết định 1632/QĐVT ngày 12-8-1992

61

Chỉ thị

327/GT

29/10/1992

Tăng cường quản lý xe quá khổ quá tải bánh xích

62

Thông tư

30/TCKT

12/1/1993

Quy định chế độ hạch toán đối với các đơn vị quản lý đường bộ

63

Thông báo

214/GT

21/5/1993

Giao cho Cục đường bộ Việt Nam cấp giấy phép quá tải và giấy ưu tiên qua phà

64

Thông tư

239/TT-PC

30/9/1995

Về quản lý và cấp giấy phép lưu hành đặc biệt..

VỀ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TỔ CHỨC, THÀNH LẬP

65

Quyết định

1082QĐĐM

16/3/1976

Định mức lao động sửa chữa ô tô

66

Quyết định

1388QĐĐM

17/7/1980

Định mức sửa chữa máy kéo C100, T100M

67

Chỉ thị

108/LĐTL

12/4/1985

Xây dựng định mức lao động tổng hợp và chi phí tiền lương

68

Quyết định

696/LĐTL

07/05/1986

Định mức lao động xếp dỡ cảng sông

69

Thông tư

2696/LĐTL

29/8/1986

Hướng dẫn phân cấp xây dựng và xét duyệt định mức lao động

70

Chỉ thị

134/CT

09/05/1987

Sắp xếp, bố trí lao động

71

Thông tư

1440/TCCB-LĐ

08/06/1988

Hướng dẫn xây dựng định mức lao động và chi phí tiền lương

72

Thông tư

1841/TCCB-LĐ

14/7/1988

Phân cấp trách nhiệm về hợp tác lao động

73

Thông tư

3535/TCCB-LĐ

19/12/1988

Phân cấp ký duyệt trích ngang đi hợp tác lao động

74

Thông tư

1815 TCCB-LĐ

10/7/1990

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 176/HĐBT ngày 08/10/1989 về sắp xếp lao động

75

Thông tư

3572/TCCB-LĐ

27/12/1990

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 317/CT ngày 01/9/1990 về quản lý tiền lương và tiền thưởng

76

Quyết định

1698/TCCB-LĐ

24/8/1991

Quy định tạm thời về xuất khẩu thuyền viên

77

Thông tư

2040/TCCB-LĐ

28/6/1993

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 370/HĐBT ngày 09/11/1991 về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

78

Công văn

2501 CB/3

31/7/1978

Phân cấp quản lý cán bộ và phân phối học sinh tốt nghiệp ở các trường trung học đường sắt và đường thuỷ

79

Công văn

2637/CB/3

10/10/1980

Củng cố kiện toàn nhân sự các cấp

80

Chỉ thị

80/CB3

07/7/1981

Đẩy mạnh công tác cán bộ để phục vụ cho kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (1981 - 1983)

81

Quy định

03 NQ/CB3

24/4/1979

Thành lập tổ làm công tác cán bộ ở các đơn vị không có đảng uỷ ngành

82

Quyết định

35 QĐ/CB2

01/05/1980

Uỷ quyền ký quyết định phân phối học sinh ra trường cho các ông Tổng cục trưởng Tổng cục đường sắt, đường sông

83

Quyết định

1123/CB3

18/6/1980

Quy định phân cấp quản lý cán bộ cho các Cục đường sông - cơ khí - các trường đại học

84

Công văn

3071/CB3

12/02/1982

Bố trí sử dụng cán bộ khoa học kỹ thuật và kinh tế

85

Công văn

645/CB1

03/12/1983

Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ

86

Chỉ thị

23/CT-TC-TV

02/07/1984

Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đi học các lớp bồi dưỡng văn hoá chính trị quản lý kinh tế, nghiệp vụ

87

Chỉ thị

104/TCCB

09/04/85

Tăng cường công tác quản lý xét cử các đoàn ra nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài vào làm việc với ngành GTVT

88

Quyết định

1632 QĐ/TC

27/09/1987

Thành lập Hội đồng tư vấn giúp Bộ về việc tuyển chọn cán bộ công nhân con cán bộ đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, học nghề ở nước ngoài.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 813/2000/QĐ-BGTVT ngày 05/04/2000 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.774

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38