Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 801/2006/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ mật của Viện khoa học và xã hội việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 801/2006/QĐ-BCA(A11) Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 28/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 801/2006/QĐ-BCA(A11)

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Sau khi thống nhất với Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam gồm những tin trong phạm vi sau:

1. Tài liệu nghiên cứu, hiện vật mới sưu tầm liên quan đến lịch sử, tôn giáo, dân tộc, đường biên giới, chủ quyền quốc gia chưa công bố;

2. Kết quả điều tra về khoa học xã hội phục vụ cho công tác an ninh, quốc phòng và các dự án trọng điểm của nhà nước đang trong quá trình triển khai chưa công bố;

3. Nội dung, kết quả đàm phán, ký kết với nước ngoài về khoa học xã hội mà hai bên thỏa thuận chưa công bố;

4. Tài liệu do tổ chức hoặc cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam cung cấp liên quan đến an ninh chính trị chưa công bố;

5. Tài liệu về đấu thầu, xét đấu thầu các chương trình, đề tài cấp nhà nước đặc biệt quan trọng mà Viện khoa học xã hội Việt Nam tham gia hoặc chủ trì đang trong quá trình xem xét chưa công bố;

6. Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ lãnh đạo của Viện Khoa học xã hội Việt Nam từ cấp vụ và tương đương trở lên chưa công bố;

7. Hồ sơ cán bộ từ cấp vụ và tương đương trở lên, hồ sơ cán bộ của các nhà khoa học lớn và cán bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam tham gia nghiên cứu các chương trình, đề tài khoa học liên quan đến quốc phòng, an ninh;

8. Tài liệu thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư tố cáo thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đang xem xét, xác minh hoặc đã kết luận chưa công bố;

9. Phương án bảo vệ cơ quan Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các mục tiêu trọng điểm trong các tình huống đột xuất;

10. Tài liệu về thiết kế hệ thống kỹ thuật máy tính; quy định, quy ước, mật khẩu về đảm bảo an ninh mạng máy tính, máy tính có dữ liệu nghiệp vụ chuyên môn của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Cơ quan chức năng của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Công an chịu trách nhiệm kiểm tra việc thi hành quyết định này.

Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- VPCP (để b/c Thủ tướng CP);
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Văn phòng TƯ và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương các đoàn thể.
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Lưu BCA

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Lê Hồng Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 801/2006/QĐ-BCA(A11) ngày 28/06/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ mật của Viện khoa học và xã hội việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.272

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.198.139.112