Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7901/QĐ-UBND năm 2017 về giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 7901/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 13/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7901/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 711/TTr-CAHN-PX13 ngày 30 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao chỉ tiêu tuyển chọn 545 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2: Thời gian tổ chức giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018: Từ ngày 03 tháng 3 năm 2018 đến hết ngày 07 tháng 3 năm 2018.

Giao Giám đốc Công an thành phố Hà Nội quyết định cụ thể số lượng công dân nhập ngũ của từng địa phương giao cho đơn vị nhận quân; chỉ đo, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ Công an
; báo cáo)
- TTTU, TTHĐND Thành phố; (đ
báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND Thành phố Lê Hồng Sơn;
- Bộ Tư lệnh Thủ đ
ô Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Các Sở: Tài chính, LĐ&TBXH, KHĐT;
- CVP, PCVP Phạm Chí Công, TKBT, TH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 7901/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

TT

ĐỊA PHƯƠNG

CHỈ TIÊU

GHI CHÚ

1

Quận Ba Đình

13

 

2

Quận Hoàn Kiếm

13

 

3

Quận Đống Đa

21

 

4

Quận Hai Bà Trưng

15

 

5

Quận Tây Hồ

13

 

6

Quận Thanh Xuân

13

 

7

Quận Cầu Giấy

11

 

8

Quận Hoàng Mai

14

 

9

Quận Long Biên

15

 

10

Quận Hà Đông

20

 

11

Quận Bắc Từ Liêm

11

 

12

Quận Nam Từ Liêm

11

 

13

Thị xã Sơn Tây

13

 

14

Huyện Gia Lâm

20

 

15

Huyện Thanh Trì

16

 

16

Huyện Đông Anh

25

 

17

Huyện Sóc Sơn

25

 

18

Huyện Ba Vì

25

 

19

Huyện Phúc Thọ

17

 

20

Huyện Thạch Thất

23

 

21

Huyện Quốc Oai

23

 

22

Huyện Đan Phượng

15

 

23

Huyện Hoài Đức

15

 

24

Huyện Chương Mỹ

25

 

25

Huyện Thanh Oai

20

 

26

Huyện Ứng Hòa

25

 

27

Huyện Mỹ Đức

24

 

28

Huyện Thường Tín

23

 

29

Huyện Phú Xuyên

21

 

30

Huyện Mê Linh

20

 

Tổng cộng

545

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7901/QĐ-UBND năm 2017 về giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


659
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219