Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 79/QĐ-UB năm 1986 về việc thành lập Hội đồng Thẩm tra Luận chứng Kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng cấp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 79/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Văn Triết
Ngày ban hành: 17/06/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 79/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM TRA LUẬN CHỨNG KTKT CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẤP THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Nghị định 232/CP ngày 06 tháng 6 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành điều lệ quản lý xây dựng cơ bản;
- Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch thành phố và đồng chí Ủy nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Thẩm tra Luận chứng Kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng cấp thành phố, bao gồm các thành phần sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng: Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách xây dựng cơ bản.

- Phó Chủ tịch Hội đồng:

1) Đ/c Phó Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch thành phố, phụ trách về xây dựng cơ bản chịu trách nhiệm về mặt xác định nhu cầu và cân đối kế hoạch.

2) Đ/c Phó Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản thành phố chịu trách nhiệm về mặt kinh tế và kỹ thuật.

- Các Ủy viên hội đồng:

1) Đ/c Phó Giám đốc Sở Tài chánh, phụ trách về XDCB.

2) Đ/c Phó Giám đốc Ngân hàng đầu tư và xây dựng TP.

3) Đ/c Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa

- Thư ký của Hội đồng:

1) Đ/c Trưởng phòng XDCB của Ủy ban kế hoạch TP.

2) Đ/c Trưởng phòng tổng hợp của Ủy ban XDCB TP.

Điều 2:

1. Hội đồng Thẩm tra Luận chứng Kinh tế Kỹ thuật là bộ phận tư vấn cho Thường trực UBND Thành phố trong việc duyệt các luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình lớn có số vốn đầu tư từ 10 triệu đồng trở lên và các công trình có số vốn đầu tư dưới 10 triệu đồng nhưng phức tạp về kinh tế và kỹ, mỹ thuật.

Hội đồng có thể mời thêm một số chuyên gia của thành phố hoặc trung ương tham gia xét duyệt các luận chứng KTKT đó.

2. Đối với các công trình phải trình lên Hội đồng Bộ trưởng xem xét và quyết định, sau khi thông qua Hội đồng thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật cấp thành phố thì Ủy ban kế hoạch thành phố và Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố có trách nhiệm phối hợp làm tờ trình và lập hồ sơ cần thiết để UBND Thành phố duyệt trình Hội đồng Bộ trưởng.

3. Các công trình có số vốn đầu tư từ (2 – 10) triệu đồng, Ủy ban Kế hoạch thành phố và Ủy ban xây dựng cơ bản thành phố phối hợp với các ngành chức năng liên quan có trách nhiệm thẩm tra và làm tờ trình UBND Thành phố xét duyệt.

4. Đối với các công trình có số vốn đầu tư dưới 2 triệu đồng không có yêu cầu cao về kỹ thuật và mỹ thuật vẫn thực hiện sự phân công xét duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo chỉ thị số 36/CT-UB ngày 31-7-1985 của UBND Thành phố (sau khi được sự thỏa thuận về địa điểm xây dựng).

5. Các chủ đầu tư phải nộp một khoản lệ phí cho các cơ quan có chức năng thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật là 3% của chi phí lập luận chứng kinh tế kỹ thuật vào tài khoản của Ủy ban xây dựng cơ bản thành phố.

Điều 3:

Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Ngân hàng đầu tư xây dựng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Thành phố, các thành viên của Hội đồng Thẩm tra Luận chứng kinh tế kỹ thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79/QĐ-UB năm 1986 về việc thành lập Hội đồng Thẩm tra Luận chứng Kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng cấp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.993

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49