Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 786/QĐ-BGTVT năm 2007 cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 786/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 786/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ NHÂN SỰ THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông, bà có tên sau đây tham gia Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải:

1. Ông Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Liễu, nguyên Phó trưởng Ban Phòng chống lụt bão Bộ Giao thông vận tải - Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Văn Công, Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên.

4. Ông Đào Đức Cảnh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam - Ủy viên.

5. Ông Hoàng Tất Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - Ủy viên.

6. Ông Định Xuân Hướng, Phó Cục trưởng Cục Hàng không VN - Ủy viên.

7. Ông Ngô Quang Đảo, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam - Ủy viên.

8. Ông Sỹ Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam - Ủy viên.

9. Ông Dương Văn Thao, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam - Ủy viên.

10. Ông Lê Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Giám định và QLCLCTGT - Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Văn Thuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải - Ủy viên.

12. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư - Ủy viên.

13. Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ủy viên.

14. Bà Hoàng Thị Hiếu, Phó Giám đốc Sở Y tế Giao thông vận tải - Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, tuyên truyền các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Lưu VT, TCCB(3).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 786/QĐ-BGTVT năm 2007 cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45