Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 783/QĐ-UBND về phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực để chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 783/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 13/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 13 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN, LĨNH VỰC ĐỂ CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11; Luật Phòng, chống thiên tai s 33/2013/QH13;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định s 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đ án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tnh Nam Định về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2016;

Xét yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn và đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các ông (bà) trong Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Thủ trưng các Sở, ban, ngành của tỉnh phụ trách địa bàn, lĩnh vực để chđạo nhiệm vụ phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2016, như sau:

A. Bộ phận thường trực:

1. Ông: Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy, phụ trách chung.

2. Ông: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tnh, Phó trưởng ban thường trực, phụ trách công tác tiền phương.

3. Ông: Bùi Sỹ Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó trưởng ban, phụ trách công tác hậu phương.

4. Ông: Nguyễn Quang Ngọc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng ban, phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai.

5. Ông: Trần Kha, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, y viên Ban Chỉ huy, thường trực tổng hợp tình hình báo cáo Ban Chỉ huy.

6. Ông: Dương Văn Hưng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tnh, ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách công tác dự báo và cung cấp thông tin về khí tượng thủy văn.

B. Phụ trách địa bàn các huyện, thành phố Nam Định:

1. Huyện Hải Hậu: Ông Ngô Gia Tự, Phó Chtịch thường trực UBND tỉnh; ông ĐHải Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Nông nghiệp & PTNT.

2. Huyện Giao Thủy: Ông Nguyn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tnh; ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Tài chính và Sở Tài chính.

3. Huyện Nghĩa Hưng: Ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tnh; ông Lê Đức Ngân, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh.

4. Huyện Xuân Trường: Ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Quốc Chnh, Chánh Thanh tra tnh và Thanh tra tnh.

5. Huyện Nam Trực: Ông Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh và Công an tỉnh.

6. Thành phố Nam Định: Ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư và SKế hoạch & Đầu tư.

7. Huyện Trực Ninh: Ông Vũ Viết Thiệu, Giám đốc Sở Xây dựng và Sở Xây dựng.

8. Huyện Ý Yên: Ông Lê Nguyên Khính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải.

9. Huyện Vụ Bản: Ông Nguyn Minh Văn, Giám đốc SCông thương và Sở Công thương.

10. Huyện Mỹ Lộc: Ông Hoàng Đức Trọng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội và Sở Lao động, Thương binh & Xã hội.

C. Phụ trách các lĩnh vực công tác:

1. Ông: Bùi Sỹ Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó Ban Chỉ huy, phụ trách công tác hậu phương và nhiệm vụ xây dựng kế hoạch ứng phó các tình huống cơ bản theo Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thtướng Chính ph(sau đây gọi tắt là Quyết định s 224/QĐ-TTg) của ngành Nông nghiệp & PTNT.

2. Ông: Nguyễn Quang Ngọc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Ban Chỉ huy, phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai và nhiệm vụ theo Quyết định số 224/QĐ-TTg của ngành Quân sự.

3. Ông: Dương Công Hiếu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách bắn pháo hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới và phối hợp gọi tàu thuyền và ngư dân tránh trú bão, chỉ huy cứu hộ trên biển.

4. Ông: Lê Nguyên Khính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách nhiệm vụ theo Quyết định số 224/QĐ-TTg của ngành Giao thông vận tải.

5. Ông: Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách nhiệm vụ theo Quyết định số 224/QĐ-TTg của ngành Công an.

6. Ông: Vũ Viết Thiệu, Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách nhiệm vụ theo Quyết định số 224/QĐ-TTg của ngành Xây dựng

7. Ông: Lê Đức Ngân, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách nhiệm vụ theo Quyết định số 224/QĐ-TTg của ngành Khoa học & Công nghệ.

8. Ông: Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách đảm bảo an toàn thông tin liên lạc từ Trung ương đến các địa phương trên địa bàn tỉnh.

9. Bà: Hoàng Thị Bích Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách công tác đảm bảo thông tin liên lạc tại tiền phương khi có thiên tai xảy ra.

10. Ông: Trịnh Xuân Lộc, Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách công tác tuyên truyền phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

11. Bà: Bùi Thị Minh Thu, Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách phòng chống dịch bệnh và cứu chữa người bị nạn.

12. Ông: Nguyễn Quốc Đạt, Giám đc Công ty Điện lực tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ huy, đảm bảo an toàn nguồn điện, nhanh chóng giải quyết sự cố về điện, kịp thời phục vụ phòng chống thiên tai, dân sinh kinh tế.

13. Ông Vũ Minh Châu, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ huy; Ông Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ huy; Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ huy; Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chỉ huy: Phối hợp trong công tác vận động, cứu trợ khắc phục hậu quả do thiên tai và tai nạn rủi ro gây ra.

14. Ông: Đinh Quang Trung, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách bộ phận thường trực tìm kiếm cứu nạn.

15. Ông: Nguyễn Minh Văn, Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách công tác hậu cần (lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm,..) phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

16. Ông: Nguyễn Doãn Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách công tác quản lý tầu thuyền, thông tin báo bão, áp thấp nhiệt đới, gọi tầu thuyền và ngư dân tránh trú bão, tìm kiếm cứu nạn ngư dân, phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản vùng cửa sông, ven biển khi có bão, áp thp nhiệt đới, lốc tnước biển dâng.

17. Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

18. Ông Đinh Quang Đăng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nam Định, Ủy viên Ban Chỉ huy, phụ trách Cảng vụ Hàng hải Nam Định chtrì hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng bin Nam Định; Đầu mối phối hợp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, Đài thông tin duyên hải Hải Phòng trong phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển Nam Định.

Điều 2. Các ông (bà) được phân công phụ trách địa bàn và các lĩnh vực, căn cứ vào cấp độ rủi ro thiên tai (từ cấp độ 2 trở lên) có trách nhiệm:

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ đp đê, làm kè, cống; công trình phòng chống thiên tai kế hoạch năm 2016 bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng thời gian quy định.

- Tham gia xây dựng và duyệt các phương án phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ca địa phương mình phụ trách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại ch. Chỉ đạo xử lý kịp thời những sự cố đột xuất xảy ra đối với công trình phòng chống thiên tai.

- Tổ chức vận động cứu trợ vùng bị thiệt hại do thiên tai và tai nạn rủi ro gây ra, đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng nguồn cứu trợ.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai; Pháp lệnh Quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Phải nắm chắc tình hình triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của địa bàn mình phụ trách. Báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chng thiên tai & tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Khi có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ có khả năng ảnh hưng đến tỉnh Nam Định và lũ sông tại khu vực địa bàn phụ trách lên báo động III và dự báo vượt báo động III phải có mặt ngay tại địa bàn để làm nhiệm vụ.

- Trường hợp cứu hộ đê khẩn cấp, được quyền điều động vật tư dự trữ, huy động nhân lực, phương tiện cần thiết để cứu hộ đê, đảm bảo đê điều an toàn. Sau đó, phải báo cáo ngay về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Khi thiên tai và tai nạn rủi ro gây thiệt hại, phải cùng chính quyền, đoàn thể tại địa bàn chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Được quyền sử dụng một số chuyên viên kỹ thuật của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giúp việc xử lý, khc phục hậu quả do thiên tai và tai nạn rủi ro gây ra.

Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cơ quan, đơn vị huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí trong Ban Chỉ huy phụ trách địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thtrưởng các S, Ban, Ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban chỉ đạo TW về PCTT; (để báo cáo)
- Ủy ban Quốc gia TKCN; (để báo cáo)
- Bộ Nông nghiệp & PTNT; (để báo cáo)
- TTTU; TT HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Như Điều 3;
- CPVP UBND tỉnh; (g
i thư điện tử)
- VP BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Website tỉnh;
Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP3

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 783/QĐ-UBND về phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực để chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.269

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34