Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 77/2002/QĐ-UB về bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu và dầu mỡ phụ đối với xe ô tô con và xe chuyên dùng do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 77/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Quang Vinh
Ngày ban hành: 26/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2002/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 26 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU VÀ DẦU MỠ PHỤ TRÊN XE Ô TÔ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

- Căn cứ điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số: 644/1998/QĐ-UB , ngày 27/06/1998 của UBND tỉnh Kon tum " V/v ban hành định mức tạm thời sử dụng nhiên liệu và đầu mỡ phụ trên Ô tô con;

- Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính - Vật giá; Giao thông - Vận tải tại Tờ trình số: 119/TTr-LN, ngày 05/11/2002 "V/v bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe Ô tô ";

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ban hành bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu và dầu mỡ phụ đối với xe ô tô con và xe chuyên dùng như sau:

1. Xe ô tô con và xe ô tô khách:

1.1- Định mức sử dụng nhiên liệu trên đường nhựa:

TT

Mác, kiểu xe

Dung tích xi lanh (cm3)

Trọng tải (Người)

Nhiên liệu sử dụng

Định mức (L/100km)

1

PASSIO 2.9

2445

04

Xăng

18

2

TANDA

3907

30

Diezel

24

3

FAW JIEFANG

6557

45

Diezel

32

2 Hệ số phụ cấp chênh lệch mặt đường và định mức tiêu hao dầu mỡ phụ áp dụng theo quy đỉnh tại Quyết định số: 644/1998/QĐ-UB , ngày 27/6/1998 của UBND tỉnh Kon tum.

2/ Xe ô tô chuyên dùng thu gom, vận chuyển rác và chất thải khác (có phụ lục kèm theo) .

Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2002 và được áp dụng thống nhất cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon tum.

Điều III: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc các Doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- Như điều 3
- Lưu VT-GT

TM. UBND TỈNH KON TUM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 77/2002/QĐ-UB về bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu và dầu mỡ phụ đối với xe ô tô con và xe chuyên dùng do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.505
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76