Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 76/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 22/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÁC TRUNG TÂM KỸ THUẬT BẢO VỆ RỪNG SỐ I VÀ SỐ II TRỰC THUỘC CỤC KIỂM LÂM 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 39/CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm lâm;
Căn cứ Quyết định số 1271/NN-TCCB-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;
Căn cứ Quyết định số 20/2002/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển giao các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và số II về Cục Kiểm lâm quản lý;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và số II như sau:

Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II là đơn vị sự nghiệp kinh tế lâm nghiệp trực thuộc Cục Kiểm lâm. Trung tâm có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

- Phạm vi hoạt động của Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I gồm các tỉnh vùng Bắc Bộ (từ Ninh Bình trở ra). Trụ sở của Trung tâm đặt tại Quảng Ninh.

- Phạm vi hoạt động của Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II gồm các tỉnh từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà và các tỉnh Tây Nguyên (Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng). Trụ sở của Trung tâm đặt tại Thanh Hoá.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và số II như sau:

- Giúp Cục trưởng Cục Kiểm lâm thực hiện chức năng quản lý, kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

- Tổ chức dự báo về cháy rừng, sâu bệnh hại rừng; xây dựng phương án dự án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng cho địa bàn dược phân công.

- Tổ chức lực lượng, phối hợp với địa phương ứng cứu, dập tắt những vụ cháy rừng và trừ dịch sâu bệnh hại rừng trong vùng có nguy cơ lan rộng vượt tầm kiểm soát của địa phương.

- Nghiên cứu ứng dụng, xây dựng mô hình, tổ chức huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cho các Chi cục Kiểm lâm, chủ rừng trong vùng.

- Phối hợp với các đơn vị kiểm lâm và lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng và bảo vệ rừng.

- Giúp Cục trưởng Cục Kiểm lâm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng của các Chi cục Kiểm lâm, Vườn Quốc gia.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Kiểm lâm giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và số II bao gồm: Giám đốc, Phó giám đốc và bộ máy giúp việc.

Giao Cục trưởng Cục Kiểm lâm phối hợp Vụ Tổ chức Cán bộ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và xây dựng Quy chế hoạt động của các Trung tâm trình Bộ duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, giám đốc Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Giám đốc Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2002/QĐ-BNN ngày 22/08/2002 về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và số II trực thuộc Cục Kiểm lâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.824

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.99.208
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!