Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 76/2001/QĐ-UB về việc ủy quyền cho Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty 90 thuộc thành phố quyết định cho phép cán bộ, công chức, nhân viên ra nước ngoài về việc riêng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 76/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 10/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ỦY QUYỀN CHO THỦ TRƯỞNG CÁC SỞ-NGÀNH THÀNH PHỐ, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN-HUYỆN, TỔNG GIÁM ĐỐC CÁCTỔNG CÔNG TY 90 THUỘC THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN RA NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆC RIÊNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 476/STP-VB ngày 06 tháng 7 năm 2000; đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1816/VP-NC ngày 31 tháng 8 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ủy quyền cho Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công  ty 90 thuộc thành phố quyết định cho phép cán bộ, công chức, nhân viên thuộc quyền (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 1 (một) năm trở lên) ra nước ngoài về việc riêng, trừ những cán bộ, công chức sau đây phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định:

+ Giám đốc, Phó Giám đốc các sở và cơ quan ngang sở;

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện;

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng các Tổng Công ty 90 thuộc thành phố.

Điều 2.- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty 90 thuộc thành phố được ủy quyền quyết định cho phép cán bộ, công chức, nhân viên thuộc quyền ra nước ngoài về việc riêng phải căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý cán bộ, công chức, về quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để xem xét, quyết định và phải chịu trách nhiệm về nhân sự do mình cho phép ra nước ngoài; tổ chức thu giữ và quản lý hộ chiếu sau mỗi chuyến đi công tác nước ngoài theo đúng quy định.

Con dấu được sử dụng trong các quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, nhân viên thuộc quyền ra nước ngoài là con dấu của cơ quan, đơn vị được ủy quyền.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm giới thiệu con dấu cơ quan và chữ ký của Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Tổng Giám đốc các Tổng Công ty 90 thuộc thành phố được ủy quyền nêu tại Điều 1, Quyết định này cho Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Công an thành phố và Sở Ngoại vụ thành phố.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng  Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty 90 thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Công an - Bộ Ngoại giao
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban An ninh Nội chính Thành ủy
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Tòa án nhân dân thành phố  
- Công an thành phố
- Sở Ngoại vụ thành phố
- VPUB: Các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (NC)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2001/QĐ-UB về việc ủy quyền cho Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty 90 thuộc thành phố quyết định cho phép cán bộ, công chức, nhân viên ra nước ngoài về việc riêng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.849

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115